5 veelgestelde vragen over de bedrijfsarts

Bent u als werkgever goed op de hoogte van uw plichten en de taken van de bedrijfsarts? Zorg ervoor dat u het antwoord op deze 5 veelgestelde vragen kent.

Is een bedrijfsarts verplicht?

Als werkgever bent u verplicht minimaal een basiscontract af te sluiten met:

  • Een arbodienst (daar valt de bedrijfsarts dan onder)
  • Of een zelfstandig bedrijfsarts


Daarnaast is een bedrijfsarts inschakelen verplicht bij diverse arbozaken. Denk hierbij aan verzuimbegeleiding, aanstellingskeuringen en onderzoek zoals het PAGO.

2: Wat is het verschil met een arboarts

Een arboarts en bedrijfsarts zijn niet hetzelfde. Een bedrijfsarts heeft langer gestudeerd en is gespecialiseerd in arbeid en gezondheid bedrijfsgeneeskunde. De bedrijfsarts heeft dan ook meer bevoegdheden. Een arboarts mag bijvoorbeeld niet zelfstandig de verzuimbegeleiding van zieke medewerkers uitvoeren. Wel kan de bedrijfsarts taken hiervan uitbesteden aan de arboarts. De arboarts fungeert dan als schakel tussen de medewerker en de bedrijfsarts. Dit komt in de praktijk veel voor.

3: Wat doet de bedrijfsarts bij kortdurend verzuim?

Zieke medewerker? Dan meldt u dit bij uw arbodienst of zelfstandig bedrijfsarts. Ook wanneer u verwacht dat uw medewerker binnen korte tijd weer beter is. In de meeste gevallen hoeft de bedrijfsarts niet in actie te komen bij kortdurend verzuim. Komt het kortdurend verzuim echter vaak voor? Dan ligt hier wel een taak voor de bedrijfsarts. Daarom is het melden zo belangrijk. Alleen als u consequent meldt, krijgt de arts een goed beeld van het verzuim. Wilt u dat de arbodienst al meteen aan de slag gaat bij kortdurend verzuim? Bijvoorbeeld door uw zieke medewerker even te bellen? Dan kunt u hier afspraken over maken.

4: Wat doet de bedrijfsarts bij langdurig verzuim?

Bij langdurig verzuim is de bedrijfsarts onmisbaar. Het is wettelijk verplicht dat er uiterlijk in de zesde week een probleemanalyse wordt gemaakt door de bedrijfsarts. Hierin beoordeelt hij of zij de situatie, worden de verwachtingen en mogelijkheden omtrent re-integratie vastgelegd en worden afspraken gemaakt om het herstel te bevorderen. Hierna houdt de bedrijfsarts contact met uw medewerker om de voortgang in de gaten te houden, te evalueren en adviseren. Indien nodig wordt de probleemanalyse bijgesteld.

5: Heeft de bedrijfsarts toegang tot de medische gegevens van medewerkers?

Soms heeft de bedrijfsarts medische gegevens van de behandelend arts van uw medewerker nodig. Deze mogen met de bedrijfsarts gedeeld worden als de medewerker daar toestemming voor geeft.

Hiertoe zijn uw medewerkers niet direct verplicht, maar het is voor hen wel verplicht om alle informatie te delen die nodig is voor:

  • Het beoordelen van de arbeidsongeschiktheid
  • De verzuimbegeleiding
  • De probleemanalyse
  • De re-integratie


Als hiervoor medische informatie van de behandelend arts nodig is en uw medewerker weigert toestemming te geven voor het delen, dan kan dit gezien worden als het belemmeren van de re-integratie.

Bedrijfsarts vinden?

Nog op zoek naar een goede bedrijfsarts voor uw organisatie? Schakel HR Navigator in om een goede match te vinden én veel tijd te besparen.

Deze redactionele bijdrage valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Meer berichten