Foto: Shutterstock

Voortgang fusie Losserse voetbalclubs KVV en AJC ‘96

LOSSER - Er zijn inmiddels weer diverse stappen gezet in de aanloop naar fusie van voetbalclubs KVV Losser en AJC ‘96.

Nadat de leden geïnformeerd zijn over dit voornemen kwamen de besturen van beide clubs op 10 november bijeen. Er worden nu werkgroepen opgezet voor thema’s zoals communicatie, uitstraling, financiën en het voetbal zelf. Leden zijn uitgenodigd om hier zitting in te nemen. Zij gaan dan een advies uitbrengen over hoe dit in de gefuseerde club gestructureerd kan worden. Begin februari moet er dan een concreet fusieplan liggen.

Meer berichten