Lossernaren gaan de strijd aan met zwerfvuil

LOSSER - Lossernaren Frans Wijlens en Ben Kemperink ergeren zich al lang aan zwerfafval dat vaak achteloos langs wegen en in de natuur achtergelaten wordt. In samenwerking met de gemeente Losser en het Vrijwilligersteam Losser Duurzaam hebben zij een plan gemaakt om dit probleem aan te pakken. Uw hulp is daarbij van harte welkom.

Er zijn al veel initiatieven om zwerfvuil terug te dringen, zoals de jaarlijkse opschoondag en opruimacties met de scholen. En als alles meezit komt erin 2023 statiegeld op blikjes. Ook in omliggende dorpen zoals Deurningen zijn vrijwilligers bezig afval op te ruimen. Toch zijn er volgens hen nogal wat mensen, die denken, dat het met het milieu nog niet zo slecht gesteld is. “Het is van het grootste belang, dat we zuinig zijn op onze aardbol, want we hebben er maar één van.” Ook in Losser wordt op dit moment aan een opruimplan gewerkt. Frans Wijlens - een verwoed trimmer - en Ben Kemperink - een verwoed fietser - zien bijna dagelijks hoe het buitengebied steeds weer wordt vervuild door plastic, blikjes, glas, papier enz. dat achteloos door de jeugd én volwassenen in de berm wordt gegooid. Tijdens het maaien van sloten en bermen wordt dit afval versnipperd en komt in het water en op landerijen terecht. In nauwe samenwerking met de gemeente en het Vrijwilligersteam Losser Duurzaam (VLD) wordt er een plan opgesteld, waarin omschreven staat: wie de coördinatoren zijn, hoe de vrijwilligers worden geworven, hoe de gemeente de vrijwilligers faciliteert (knijper, veiligheidshesje, plastic zakken en werkhandschoenen), wie voor het vervoer van volle zakken vuilnis naar de stort zorgt, op welke wijze het onderwijs een steentje kan bijdragen en meer.

Kom in actie
De coördinatoren werken nu verder aan een gemeentelijke opruimplan (Losser, Glane, Overdinkel, de Lutte en Beuningen). Het slagen daarvan staat of valt met de hulp van vrijwilligers. Wie wil helpen kan zich opgeven bij onderstaande personen, graag vóór 30 april. Frans Wijlens (frans.wijlens@gmail.com) 053-5386676 of bij Ben Kemperink (bgjkemperink@kpnmail.nl) 053-5387129. Na aanmelding zal er met de vrijwilligers een moment worden belegd waarop het plan verder wordt uitgelegd.

Meer berichten