<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlosser.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Invoering diftar succesvol

LOSSER - Hoewel de invoering van diftar, het betalen per hoeveelheid restafval, vrijwel nooit hartelijk wordt ontvangen, is het wel een succes gebleken in de gemeente Losser. De hoeveelheid restafval per inwoner is gedaald van 128 naar 89 kilo per jaar.

Het systeem werd begin 2018 ingevoerd in de gemeente, met de belofte om na een jaar de ontwikkeling te evalueren. Nu concludeert de Raad dat diftar inderdaad leidt tot het gehoopte resultaat. Het zet de gemeente een stap dichterbij de doelstelling om in 2030 maximaal 50 kilo restafval per inwoner te hoeven verwerken. Slechts een paar jaar geleden, in 2015, stond het gemiddelde nog op 200 kilo per inwoner. Dankzij het systeem waarbij men betaalt voor de hoeveelheid die wordt verwerkt is er meer verantwoordelijkheid ontstaan bij inwoners. Plastic en verpakkingen worden veel vaker dan voorheen apart ingezameld en gerecycled, net als papier en groenafval dat opvallend minder vaak tussen het restafval beland.

Meer illegale dump
Als groot nadeel van het diftar systeem wordt de toename van gedumpt afval genoemd. De bijbehorende kosten is voor mensen een drijfveer om dan maar illegaal van hun afval af te komen. Hoewel het dumpen van afval in het buitengebied een probleem blijft, is er meer toezicht op het bijplaatsen van afval bij inzamelpunten. Door meer controle van BOA's is dit probleem al deels teruggedrongen.

Voorlichting
Hoewel het nieuwe beleid een grote stap in de goede richting is, is er meer nodig om de landelijke doelstelling te kunnen halen in 2030. Onderzoeken vanuit andere gemeentes geven aan dat alleen het diftarbeleid onvoldoende is om het restafval voldoende terug te dringen. Hiervoor is onder andere meer voorlichting nodig. Behalve het hoe en waarom van afval scheiden, is er vooral behoefte aan duidelijkheid; over welk afval waar hoort.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlosser.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195440&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanlosser.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195428&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlosser.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>