Afbeelding

Participatieraad zoekt meer leden

Algemeen

De gemeente Losser heeft veel taken binnen het sociaal domein. Denk aan alles wat met zorg te maken heeft, maar ook op het gebied van werken en inkomensondersteuning. Om goed overwogen besluiten te nemen heeft Losser ook een eigen participatieraad.

LOSSER - Dit orgaan geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over het opstellen en uitvoering van beleid binnen het sociaal domein. Niet alleen werk, inkomen en zorg, maar ook sport en cultuur zijn hierin opgenomen. Want: ook deze zijn belangrijk voor deelname aan de samenleving in de brede zin. De participatieraad bestaat uit vijf vrijwilligers uit diverse dorpskernen. Dit zijn Irma Davina, Anne Dierselhuis, Jos Westerveld, Robert Olde Heuvel en Rob Swennenhuis. Voorzitter is Harry Stopel. Alle leden hebben een andere achtergrond. Ze komen eens per maand bijeen op verschillende plekken in Losser. Men is nu op zoek naar nieuwe leden die een affiniteit hebben met het sociaal domein en midden in de samenleving staan. Aanmelden voor deelname aan de Losserse participatieraad kan bij Harry Stopel via participatieraad@gmail.com of 06-22 94 18 55.

Afbeelding
Help vogels met een nestkastje dit voorjaar 29 jan, 12:18
Afbeelding
Oranje Fonds zoekt buurtinitiatieven 29 jan, 10:17
Afbeelding
Pur Sang op zoekt naar projectkoorleden 28 jan, 14:47
Afbeelding
Cursus peuters en driftbuien 28 jan, 13:45
Afbeelding
OV-spreekuur Losser: 9 februari 28 jan, 13:40
Afbeelding
Maak je outfit iets spannender met Geisha 28 jan, 11:41
Afbeelding
Wees voorzichtig met ID-kopieën 27 jan, 16:43
Afbeelding
Hotel-restaurant het Ros van Twente weer in de prijzen 27 jan, 15:42