Diverse leden werden gehuldigd voor hun inzet.
Diverse leden werden gehuldigd voor hun inzet.

EHBO Losser huldigt jubilarissen

Zorg

Tijdens een goed bezochte jaarvergadering van de EHBO-afdeling Losser, Overdinkel & Glane werden vijf leden van de vereniging in het zonnetje gezet en één lid werd zelfs erelid.

LOSSER - De districtsvoorzitter Gerrit Zwiers speldde René ter Braak het gouden bondsinsigne op (30 jarig lidmaatschap). Daarna overhandigde hij het bondskruis derde klasse aan Wilma Kienhuis (40-jarig lidmaatschap) en aan de vice-voorzitter Marion Neep (20-jarig bestuurder). Tot slot overhandigde hij aan Jan Kwekkeboom het bondskruis eerste klasse (35-jaar bestuurder). Daarbij ontvingen zij ook een bos bloemen als blijk van waardering. De functie van voorzitter is voorlopig vacant en Wilma Kienhuis is wederom voor 3 jaar binnen het EHBO-bestuur benoemd. Daarna vroeg vice-voorzitter Marion Neep aan de ledenvergadering om Ria Vije tot erelid van de EHBO-vereniging te benoemen vanwege al haar verdiensten sinds 1989 (Jeugdbestuur, EHBO-Bestuur, redactie, visite-groep en deelname evenementen en huis-aan-huis collecte). De ledenvergadering ging hiermee akkoord en daarna kreeg Ria Vije het erelid oorkonde overhandigd en kreeg zij een bos bloemen aangeboden als blijk van waardering. Kijk voor meer informatie over de vereniging ook op de website: www.ehbo-losser.nl 

Ester Bertholet.
Hartkloppingen - of toch lentekriebels? 21 apr, 14:26
Sporten, of juist actief zijn binnen een vereniging dragen bij aan de vitaliteit in de brede zin.
SCP-rapport: investeren in vitale senioren blijft erg belangrijk 21 apr, 13:05
Muziekliefhebbers moeten zeker eens een kijkje nemen bij de Muziekbank.
De Muziekbank in de bibliotheek 20 apr, 13:03
Afbeelding
Startschot voor nieuw seizoen Muziekkoepel 20 apr, 11:27
Afbeelding
Looptraining voor de jeugd in De Lutte 19 apr, 16:13
Jan Wegdam met een bijzonder keramiek product, de Breed bek Kikker. (Tekst/foto: Martin Meijerink)
Expositie werken Stichting Art Brut KIK in Stadstheater De Bond 19 apr, 15:56
Ook Losser moet zich inspannen voor voldoende opvangplekken voor vluchtelingen, om doorstroom in de asielketen op peil te houden.
Gemeenteraad positief over plan opvang Dinkeloord 19 apr, 15:06
Afbeelding
26 kandidaten burgemeester 19 apr, 14:10