<p>Concept van de starterswoningen die in Beuningen gerealiseerd worden. De gemeente is enthousiast over het ingediende plan.</p>

Concept van de starterswoningen die in Beuningen gerealiseerd worden. De gemeente is enthousiast over het ingediende plan.

(Foto: )

Dertien nieuwe starterswoningen in kernen Beuningen en Losser

Het college van B&W van Losser stemde deze week in met een tweetal nieuwe bouwplannen. Het gaat hierbij om de realisatie van zeven starterswoningen op de plek van de voormalige Martinusschool in Losser en zes starterswoningen achter restaurant ‘t Sterrebos in Beuningen.

LOSSER - Ook in Losser is er al geruime tijd een grote behoefte aan nieuwe en vooral betaalbare woonruimte. Starterswoningen zijn belangrijk om jongere inwoners vast te houden en om uiteindelijk de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren.

Op de plek van de voormalige Martinusschool aan de Enschedesestraat komen zeven grondgebonden starterswoningen. Ook wordt daarbij een parkeerterrein aangelegd, dat bereikbaar is vanaf de Zweermanstraat. Het plan is nu opgenomen in een ontwerpbestemmingsplan, dat vanaf 18 november tot en met 29 december 2021 ter inzage ligt in ‘t Lossers hoes. Tevens is dit in te zien via: www.losser.nl/Actueel/Bekendmakingen Iedereen heeft de mogelijkheid om gedurende de inzageperiode zienswijzen op het plan in te dienen. Er zal voor omwonenden nog een inloopavond gehouden worden, maar de datum, tijd en plek zijn nu nog niet bekend. In deze fase van het project is er nog geen uitgewerkt bouwplan.

In Beuningen komen er zes starterswoningen op het perceel Beuningerstraat 65 en 71 achter het streekrestaurant. Wethouder Harry Nijhuis is enthousiast: “Jongeren willen een geschikte woning voor een betaalbare prijs. Het plan dat de initiatiefnemer nu presenteert, voorziet daarin. Als gemeente werken we daarom graag mee om dit plan gerealiseerd te krijgen.” Een initiatienemer heeft een principeverzoek bij de gemeente ingediend om zes half vrijstaande woningen voor starters te mogen realiseren op zijn perceel in Beuningen.

Meer berichten