Ook Losser moet zich inspannen voor voldoende opvangplekken voor vluchtelingen, om doorstroom in de asielketen op peil te houden.
Ook Losser moet zich inspannen voor voldoende opvangplekken voor vluchtelingen, om doorstroom in de asielketen op peil te houden. Foto: Shutterstock

Gemeenteraad positief over plan opvang Dinkeloord

Gemeentenieuws

De Losserse gemeenteraad heeft dinsdag een positief advies gegeven op de vergunningsaanvraag van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) voor de tijdelijke opvang van asielzoekers in hotel Dinkeloord bij Beuningen. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het proces naar de opening van de opvang. De volgende stap is de ondertekening van de bestuursovereenkomst tussen COA en gemeente. Pas daarna kan de vergunning worden verleend.

BEUNINGEN - Het COA wil in hotel Dinkeloord bij Beuningen een tijdelijke opvang realiseren voor maximaal 94 asielzoekers. De opvang is tijdelijk; een half jaar, met mogelijkheid tot verlenging met nog eens een half jaar. De opvang in hotel Dinkeloord duurt dus maximaal een jaar vanaf het moment dat de vergunning is verleend. De opvang past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Met toepassing van de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) kan dit wel mogelijk worden gemaakt. Omdat de aanvraag gaat over de huisvesting van vluchtelingen, moest de gemeenteraad hier een bindend advies over geven. Met een motie gaf de gemeenteraad het college de opdracht - voordat de bestuursovereenkomst wordt ondertekend - met de provincie nog verder te kijken naar de verkeersveiligheid rond de opvanglocatie. Ook vraagt de raad hierin aandacht voor de veiligheid van de asielzoekers en omwonenden, en wil de raad een evaluatie voordat over wordt gegaan tot verlenging na een half jaar. De raad nam ook een motie aan waarmee het college de opdracht kreeg om de formerende partijen in Den Haag op te roepen tot een beter beleid voor de opvang van vluchtelingen.

Vervolgstappen

De gemeente en het COA gaan nu de afspraken rond de opvang formeel vastleggen, waar er uiteindelijk een vergunning komt. De omwonenden werden en wórden nog verder betrokken in dit proces, onder meer via een omwonendenoverleg. Zij krijgen de gelegenheid om voor de komst van de asielzoekers te komen kijken op de opvanglocatie. Ook de komende tijd blijft het omwonendenoverleg actief. De nadruk zal dan komen te liggen op de actuele situatie bij de opvang. De gemeente heeft met eerdere opvanglocaties ook geen problemen gehad, dus men verwacht dat ook dit gemoedelijk zal verlopen.

Snelle behandeling is essentieel, zeker bij een herseninfarct.
Kunt ú een beroerte goed herkennen? 6 uur geleden
Afbeelding
Tweede editie van Auto Reuvers Korenfestival 17 mei, 19:23
Afbeelding
Hart van Losser lezen wanneer jij dat wilt! 17 mei, 11:00
Afbeelding
Losserse Smokkeltours zijn weer begonnen! 14 mei, 15:09
Afbeelding
Meer tegels gewipt 14 mei, 14:20
Meyra verwelkomt u graag tijdens de open dagen op 24 en 25 mei.
Open dagen bij Meyra in Hengelo 14 mei, 13:29
Afbeelding
Militaire oefening regio IJsselland en Twente komende week 14 mei, 10:25
Afbeelding
Campagne: let iets vaker op de snelheid in het verkeer 13 mei, 13:07