Afbeelding

School en dorpshuis samen in nieuwbouw in Beuningen

Algemeen

BEUNINGEN - De gemeente Losser zet samen met de gemeenschap van Beuningen de volgende stap voor een vitale kern. Op basis van een haalbaarheidsonderzoek willen de betrokken partijen op de plek van de huidige Mariaschool een nieuw gebouw realiseren. Hier krijgen dan zowel de basisschool als het dorpshuis onderdak. Het college stelt de gemeenteraad voor om hiervoor initieel 2,19 miljoen euro te investeren. Volgens wethouder Jaimi van Essen werden diverse scenario’s besproken met de Stichting Dorpshuis Beuningen en het KONOT schoolbestuur, waarbij nieuwbouw de meeste voordelen heeft.

Wethouder Jaimi van Essen: “Als we kiezen voor nieuwbouw kunnen alle wensen en ambities van de betrokken partijen gerealiseerd worden. Puur ruimtelijk gezien is het weliswaar mogelijk het dorpshuis onder te brengen in het huidige schoolgebouw (renovatie). Maar dan moeten we wel de nodige concessies doen op het gebied van functionaliteit en duurzaamheid. Nieuwbouw vergt een hogere investering dan renovatie, maar de jaarlijkse exploitatielasten voor het dorp zijn vervolgens lager. In deze tijd met hoge energiekosten is dit belangrijk.”

In het haalbaarheidsonderzoek werden twee scenario’s onderscheiden: nieuwbouw of renovatie. Vervolgens is er de keuze voor een ‘Bijna Energie Neutraal Gebouw’ (BENG) of een EnergieNeutraal Gebouw (ENG). De laatste variant is duurder. In het onderzoek wordt uiteindelijk geadviseerd om, vanwege de kwaliteit (ruimtelijk-functioneel, duurzaamheid), te kiezen voor een nieuw gebouw dat energieneutraal is.

Voor de nieuwbouw van de school en dorpshuis wordt een investering geraamd van 2,85 miljoen euro. Hierin is ook rekening gehouden met de kosten voor sloop van de oude school, het bouwrijp maken, de inrichting van de buitenruimte en tijdelijke huisvesting.

Frank Nijhuis, voorzitter College van Bestuur KONOT: “We zijn blij met het besluit van het college om voor nieuwbouw te gaan. Bij nieuwbouw kun je de ruimtes en functies volledig op elkaar afstemmen. En integreren waar nodig en wenselijk. Als schoolbestuur betalen we mee aan de meerkosten van een ‘energieneutraal gebouw’ ten opzichte van een ‘bijna energie neutraal gebouw’. Ben Tijans, voorzitter Stichting Dorpshuis Beuningen: “Onze wens is een laagdrempelig dorpshuis te creëren met een duidelijke eigen uitstraling. We willen graag zoveel mogelijk ruimtes delen met de andere gebruikers, om de exploitatiekosten zo laag mogelijk te houden. In geval van nieuwbouw zijn deze exploitatiekosten lager dan bij renovatie.” Om tot planvorming over te kunnen gaan, stelt het college de gemeenteraad nu voor een voorbereidingskrediet en bouwkrediet op te nemen in de begroting 2023. De eerste stap is het formeel beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet.

!
Afbeelding
Informatieavond over windpark in De Lutte 27 nov, 14:27
Afbeelding
Martinikoor Losser geeft kerstconcert op 10 december 27 nov, 14:26
Afbeelding
Meldplicht carbidschieten 27 nov, 12:24
Afbeelding
Uitgaansavond in Losser voor alleenstaanden van 40-67 jaar 26 nov, 14:53
Afbeelding
Extra geld voor papierinzameling 26 nov, 13:20
Afbeelding
Gezellig Sinterklaasfeest in ‘t Trefhuus in Overdinkel 26 nov, 13:18
Afbeelding
Laatste kans voor GGD enquete 26 nov, 12:03
Afbeelding
Losser en Oldenzaal scoren goed met hun toiletten 25 nov, 14:40