Foto: Shutterstock

Kerken blijven nog voorzichtig

De kerken binnen de samenwerkende parochies in Zuidoost-Twente, waar ook Maria Vlucht in Losser onder valt, zullen zeker tot en met 6 februari nog de strikte regels hanteren.

LOSSER - Na de persconferentie van vrijdag heeft het pastoraal team zich collectief gebogen over de situatie. Doel was om een lijn te vinden tussen de landelijke regels en de inzichten van de bisschoppenconferentie. Om solidair te zijn wil men geen gebruik maken van de kerkelijke privileges; de kerken hebben op basis van de vrijheid van godsdienst bepaalde mogelijkheden die niet iedereen heeft - zij konden zelf beslissen hoe zij invulling gaven aan de regels en lockdowns. Dit leverde zeker in 2020 geregeld een maatschappelijke discussie op zowel binnen als buiten de kerken. Het besluit houdt in dat er ook de komende tijd geen activiteiten worden na 17.00 uur, dat alle basisregels van kracht blijven en dat voor weekendvieringen gereserveerd moet worden. Er kunnen dan maximaal 50 mensen aanwezig zijn. Nevenactiviteiten zoals vergaderingen worden nog steeds digitaal gehouden en het samen koffie drinken na vieringen doet men ook nog niet.

Meer berichten