<p>De gemeente wil meldingen beter afhandelen en de website duidelijker maken. Maar persoonlijk contact blijft wel de basis.</p>

De gemeente wil meldingen beter afhandelen en de website duidelijker maken. Maar persoonlijk contact blijft wel de basis.

(Foto: )

Lossernaar straks nog beter geholpen door de gemeente

Als inwoners hebben we doorgaans het liefst zo min mogelijk te maken met de gemeente. Het is een noodzakelijk kwaad wanneer je er dingen moet regelen of ergens je zorgen kwijt wilt. Maar de gemeente Losser wil graag dat iedere inwoner, ondernemer of betrokkene het liefst met een glimlach het gemeentehuis verlaat. Daarom zet men nu in op het nog verder verbeteren van de dienstverlening.

LOSSER - De gemeente doet het op meetbare factoren zeker niet slecht, maar er zijn altijd verbeter- of veranderpunten. Immers, ook de behoefte bij de mensen zelf kan tegenwoordig anders zijn dan voorheen. Denk bijvoorbeeld aan de verschuiving van de balie naar online dienstverlening voor steeds meer zaken.

Ruim 350 inwoners, 40 ondernemers, 20 verenigingen, de Participatieraad én alle dorpsraden zijn betrokken geweest bij het opstellen van een nieuwe visie. Hierbij werden ook specifieke doelgroepen benaderd, zoals laaggeletterden. Iedereen kon aangeven wat hun voorkeur is voor onder andere de communicatiemiddelen die gebruikt worden, de manier van omgang, locatie van de dienstverlening en de manier van afhandeling van (aan)vragen door de gemeente.

“Uit de gesprekken komt onder andere naar voren dat inwoners van de gemeente Losser behoefte hebben aan een gemeente die letterlijk en figuurlijk dichtbij is en van zich laat horen. Een laagdrempelige benadering waarbij persoonlijk contact altijd mogelijk blijft. Ook werd door inwoners de nadruk gelegd op het belang van betrouwbaarheid (afspraken nakomen en tijdig reageren), het meedenken in mogelijkheden, en het inrichten van dienstverlening op een manier die voor iedere inwoner te begrijpen is. Onder andere deze aspecten zijn opgenomen in de visie op dienstverlening en krijgen dan ook extra aandacht bij de verbeteringen in de organisatie”, aldus wethouder Prins.

Er zijn ook verbeterpunten waar men aan gaat werken. Waaronder de gemeentelijke website, die als onvoldoende gebruiksvriendelijk wordt ervaren. Daarnaast was er nog verbetering nodig op het gebied van meldingen die inwoners kunnen doen over de openbare ruimte. Door inwoners is aangegeven dat er nog onvoldoende (tijdig) door de gemeente werd gereageerd op deze meldingen. Hiervoor zijn inmiddels verbetertrajecten in gang gezet, zoals extra capaciteit voor afhandeling van de meldingen. De gemeente wil op termijn ook een nieuwe website ontwikkelen.

Meer berichten