<p>Verdere groei van de Boerenmarkt draagt bij aan de vitaliteit van het Losserse centrum.</p>

Verdere groei van de Boerenmarkt draagt bij aan de vitaliteit van het Losserse centrum.

(Foto: )

Uitbreiding voor Boerenmarkt in Losser naar ruim 45 kramen

De gemeente Losser wil meewerken aan een uitbreiding van de maandelijkse Boerenmarkt. Deze groeit dan door naar maximaal 45 kramen, die in de Brinkstraat en Roberinkstraat komen.

LOSSER - De Boerenmarkt werd in 2013 voor het eerst gehouden en sinds 2020 is dit een maandelijkse activiteit - elke laatste zaterdag van de maand zijn er weer vele streekproducten te koop. Het Centrum Management Losser voerde eerder al de nodige gesprekken over een gewenste uitbreiding van de markt, wat immers voor hen wat extra drukte op kan leveren. Het college van Burgemeester en Wethouders wil in principe meewerken aan dit plan, mits er geen grote bezwaren zijn van de omwonenden. Formeel loopt er van 26 januari tot en met 8 maart een inspraakperiode over dit plan.

Wethouder Harry Nijhuis: “Het concept van de boerenmarkt in Losser heeft zich inmiddels bewezen. Op de dagen waarop Boerenmarkt plaats vindt, is er veel extra dynamiek in het centrum. Als college zien wij ook de kansen die een uitbreiding van de boerenmarkt biedt. Wij staan dan ook positief tegenover een uitbreiding van het aantal kramen onder voorwaarde dat ook rekening wordt gehouden met de belangen van onder meer omwonenden.”

Voor gemeenten is het een uitdaging om centra levendig en vitaal te houden, ook omdat mensen steeds meer online kopen. Een activiteit die actief bijdraagt aan deze vitaliteit is dan ook van harte welkom.

Het ontwerp besluit tot het instellen van de streekproductenmarkt met de daarbij behorende situatietekening en het ontwerp verkeersbesluit liggen met ingang van 26 januari tot en met 8 maart 2022 ter inzage bij de receptie van ‘t Lossers hoes. De stukken vindt men dan ook op de website van de gemeente Losser: www.losser.nl/Actueel/Bekendmakingen. Tot en met 8 maart 2022 kan men naar keuze, schriftelijk of mondeling, zienswijzen inbrengen over het genoemde ontwerp besluit.

Meer berichten