Foto: Shutterstock

Extra subsidie voor organisaties

De gemeente Losser stelt een extra ronde incidentele subsidie beschikbaar voor verenigingen die getroffen zijn door de pandemie.

LOSSER - Afgelopen jaar ontving de gemeente al geld van het Rijk voor directe noodsteun. Dit jaar ontvangt men ook geld, maar wel minder. Daarnaast richt de gemeente zich op de lange termijn. Een extra ronde incidentele subsidies moet verenigingen een steuntje in de rug geven. 

“Het geld is bedoeld voor verenigingen die het echt zwaar hebben. Bijvoorbeeld verenigingen bij wie bezoekersaantallen en ledencontributies terugliepen, inkomsten opdroogden en financiële buffers verdwenen.”, aldus wethouder Harry Nijhuis. De gemeente stelt hiervoor nu 20.000 euro beschikbaar. Verenigingen, instellingen en organisaties die nieuw en vernieuwend aanbod ontwikkelen kunnen hier aanspraak op maken. “Zij worden aangemoedigd om zich (met inachtneming van de geldende coronamaatregelen) te laten zien, deelname te bevorderen en (nieuw) publiek te zoeken.” Aanvragen van deze subsidie kan uiterlijk 31 december en moet via www.losser.nl

Meer berichten