Foto: Shutterstock

Losser wil kerken graag behouden voor toekomst

Een kerk is meer dan alleen een groot gebouw; ze dienen vaak als middelpunt van een gemeenschap. Ook in tijden van ontkerkelijking hechten inwoners en gemeente er veel waarde aan om zo zoveel mogelijk te behouden. De gemeente heeft nu een nieuwe kerkenvisie opgesteld om hier sturing aan te geven.

LOSSER - Sinds 2019 kunnen gemeenten aanspraak maken op Rijksgelden voor behoud van monumentale kerkgebouwen die bewust als gebedshuis zijn gebouwd, ongeacht de denominatie. In Losser staan negen kerkgebouwen, waarvan één Rijksmonument, drie gemeentelijke monumenten, één kerk is buiten gebruik en één dient tegenwoordig als woonhuis.

De gemeente stelt nu samen met kerkbesturen een visie op. Wethouder Harry Nijhuis hoopt dat men zo tot een duurzaam toekomstperspectief kan komen. “Kerkgebouwen bepalen vaak mede de identiteit van een dorp. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan en samen tot een toekomstvisie komen. Doel is, waar mogelijk, behoud van deze beeldbepalende gebouwen”, aldus wethouder Nijhuis.” Met de visies willen gemeenten ook voorkomen dat de kerken uiteindelijk leeg komen te staan en aftakelen zonder een functie te vervullen waar behoefte aan is in de samenleving.

Meer berichten