Kernsplijting wekt veel energie op, maar kernenergie heeft ook een flink imago-probleem.
Kernsplijting wekt veel energie op, maar kernenergie heeft ook een flink imago-probleem. Foto: Shutterstock

Statenfracties: meer inzichten nodig over kansen kernenergie

Politiek

Er is momenteel veel te doen over de komst van windturbines. Ook in Noordoost-Twente is er veel weerstand tegen deze ‘horizonvervuilers’. In plaats van de hele provincie vol te plempen met windturbines, moeten we juist ook kijken naar kernenergie, zo beargumenteren diverse Statenfracties.

TWENTE - Woensdag dienden de SGP, BBB, VVD en JA21 een gezamenlijke motie in bij de Provinciale Staten die ook aangenomen werd. Hierin roepen zij op om onderzoek te doen naar de haalbaarheid om kernenergie op te wekken binnen de provinciegrenzen. Er is nu nog simpelweg te weinig kennis over de realistische mogelijkheden, zo beargumenteren zijn. Men praat dan over ambities voor rond de periode 2030-2050.

Niets uitsluiten
“Als het gaat om mogelijke nieuwe energiebronnen moeten op voorhand geen opties uitgesloten worden”, vindt SGP-Statenlid Lubbert Talen. En Overijssel is een innovatieve provincie, weet hij. “Dus daar moeten we gebruik van maken. In onze provincie zit veel kennis en talent op allerlei vlak. Juist als het gaat om onze stroomvoorziening zou het vreemd zijn als we dat niet benutten.” Overijssel kan een voortrekkersrol nemen bij kernenergie. “We merken dat daarvoor ook enthousiasme is bij ondernemers en andere mogelijke initiatiefnemers. Maar zij krijgen onvoldoende informatie om waar dan ook mee te starten. Het is tijd om daar verandering in te brengen”, vindt Talen.

Betere inzichten
Met de motie wil hij daarom een onderzoek bewerkstelligen. “Er is nu nog onvoldoende kennis van de realistische mogelijkheden voor de realisatie van het opwekken van kernenergie binnen de provinciegrenzen. Maar het past wel bij de doelstelling om het gebruik van fossiele brandstoffen verder te reduceren en de CO2-uitstoot tot 2050 terug te brengen richting 0.” In het onderzoek moet dan gekeken worden naar welke vormen van kernenergie ingezet kunnen worden, hoe het besluitvormingstraject eruit komt te zien, wie precies het bevoegd gezag is en de kaders voor mogelijke zoekgebieden. In september willen de indienende partijen meer weten over de mogelijkheden voor kernenergie in Overijssel. Sommige onderdelen hebben iets meer tijd nodig, waardoor de uitkomsten mogelijk iets later bekend worden. “Het zou mooi zijn als we hiermee de verrommeling van het landschap een halt kunnen toeroepen en toch onze energie duurzaam opwekken”, besluit Talen.

29 februari is een zeldzame datum op onze kalenders.
Column Kaatje Knip: ode aan een best bijzondere (schrikkel)dag 24 feb, 13:33
Hermine is een veelzijdig creatief talent.
Hermine schildert de kleur van de ziel 23 feb, 15:02
Afbeelding
Column: Mopperen op muziek 23 feb, 13:36
Harm en Bianca tijdens een potje Skip-Bo.
Aan de slag als begeleider bij Aveleijn met een werk-leertraject 23 feb, 13:34
We worden steeds ouder én blijven langer zelfstandig wonen. Maar hierdoor neemt ook het valrisico toe.
Slimme vloer moet vallen voorkomen 23 feb, 13:08
Afbeelding
CDA zet vrijwilligers in het zonnetje 23 feb, 11:07
Afbeelding
Subsidie voor woningisolatie 20 feb, 14:59
Afbeelding
Ouderenadviseur geeft praktische informatie 20 feb, 11:51