Het Twents Carmel College is blij met het hoge percentage geslaagden.
Het Twents Carmel College is blij met het hoge percentage geslaagden.

Twents Carmel College blij met hoge percentage geslaagden

Algemeen

Afgelopen week kregen de laatste examenkandidaten van het Twents Carmel College hun uitslagen. De school kan dan ook weer even terugblikken op de examenperiode als gehaal. Net als voorgaande jaren kan het TCC tevreden zijn over de slagingspercentages, aldus de school.

OLDENZAAL/LOSSER - Ook dit examenjaar was een bijzonder jaar. Net als afgelopen jaar, kregen examenleerlingen dit jaar de mogelijkheid om een duim te leggen op één examenvak (kernvakken uitgesloten), als dit ervoor zou zorgen dat de leerlingen alsnog konden slagen. Immers, de coronapandemie had een grote invloed op het verloop van de afgelopen twee schooljaren.

Voor het eerst hebben de leerlingen op de locatie voor Praktijkonderwijs een eindgesprek gevoerd en daarmee hun diploma ontvangen in plaats van een getuigschrift. Dit jaar hebben 38 leerlingen het diploma in ontvangst mogen nemen, waarvan twaalf leerlingen zijn uitgestroomd naar werk. Er zijn zeven leerlingen die uitstromen naar een gecombineerd traject van werk + scholing (Entreeopleiding via ROC). Zestien leerlingen gaan een BOL-opleiding volgen aan het ROC. Drie leerlingen gaan een aangepast traject volgen voor verdere ontwikkeling via dagbesteding.

De slagingspercentages voor het vmbo op het Twents Carmel College zien er met gemiddeld 98 procent uitstekend uit. In Losser hebben 37 procent van de leerlingen GTL een cijferlijst zonder onvoldoendes. Op de locatie Potskampstraat zijn in totaal 491 leerlingen geslaagd. Van alle havoleerlingen is 91 procent geslaagd. Voor de vwo’ers ligt het slagingspercentage op 94 procent. Voor leerlingen in het gymnasium was het slagingspercentage 100 procent.

Wederom zijn veel TCC-leerlingen geslaagd met een extra vak op hun diploma. Voor leerlingen GTL in Losser gaat het om ruim 94 procent en op de locatie Potskampstraat betreft het 72 procent van de leerlingen. Bij KBL is er ook een leerling geslaagd met een extra vak. Daarnaast zijn 36 leerlingen op het KBL geslaagd met één of meerdere vakken op een hoger niveau. Zes leerlingen van de havo en 27 leerlingen van het vwo volgden extra vakken. Op diverse niveaus worden dit schooljaar weer Cum Laude diploma’s uitgereikt aan uitzonderlijkgoed presterende leerlingen; dat betreft dit jaar twaalf leerlingen waarvan vier leerlingen op het vmbo acht op het vwo. Alle geslaagden gefeliciteerd met deze mooie prestaties en veel succes met het vervolg!

Afbeelding
Een avondje uit met het Blauwnet Avondretour 24 sep., 18:22
Afbeelding
Expeditie Springendal: voor natuurliefhebbers 24 sep., 13:39
Afbeelding
Verenigingen uit Losser zaterdag op pad voor de Grote Clubactie 23 sep., 17:31
Afbeelding
Laat gratis tegels ophalen 23 sep., 12:09
Afbeelding
Kindergemeenteraad gaat meepraten over thema's die zij belangrijk vinden 23 sep., 08:03
Afbeelding
Jimme Nordkamp in top 25 22 sep., 17:48
Afbeelding
Echtpaar Hoppe-ten Bos viert 60-jarig huwelijk 22 sep., 13:20
Afbeelding
Adviesdag voor grensgangers 22 sep., 11:19