Foto: Shutterstock

Resultaat Losser minder positief dan gehoopt

LOSSER - Het Losserse college van B&W heeft de Bestuursrapportage 2022 vastgesteld. 

Dit is de tussentijdse rapportage die kijkt naar de financiële afwijkingen ten opzichte van de lopende begroting. Deze valt vooralsnog iets minder gunstig uit dan gedacht. Aanvankelijk zou Losser dit jaar een batig saldo hebben van 2 miljoen euro, dit is nu iets teruggezet naar 1,7 miljoen euro. Het college heeft verder besloten om de reconstructie van de Enschedesestraat naar voren te halen om nog subsidies te kunnen gebruiken.

Meer berichten