Foto:

Losser wipt er lekker op los

Lossernaren hebben de afgelopen tijd al heel wat tegels weggehaald uit hun tuin. Op 21 maart ging het NK Tegelwippen van start om het vergroenen van tuinen te stimuleren. Sindsdien zijn er bijna 1.000 tegels weggehaald.

LOSSER - Het ludieke NK Tegelwippen loopt nog tot 31 oktober dit jaar. De boodschap achter de actie is wel een serieuze: we moeten collectief meer doen om onze leefomgeving klimaatbestendiger te maken. Dit begint al bij de eigen tuin. Veel mensen kozen de afgelopen decennia vooral voor een tuin met veel tegels. Want: lekker onderhoudsarm. Maar dit levert wel concrete problemen op. Zo is een versteende tuin veel warmer dan een groene tuin, wat zeker tijdens hittegolven niet aangenaam is. Bovendien loopt water bij regenval het riool in, in plaats van de bodem. Hierdoor neemt het risico op wateroverlast toe. De gemeente zou dan ook graag zien dat mensen hun tuin groener maken, wat ook weer positief is voor de biodiversiteit binnen de gemeente. De afgelopen jaren werden al diverse stappen gezet, zoals het aanmoedigen om een regenton te plaatsen.

Meer berichten