<p>Veel gemeenten maaien al een stuk minder dan voorheen om bloemen, planten en nuttige insecten meer de ruimte te geven.</p>

Veel gemeenten maaien al een stuk minder dan voorheen om bloemen, planten en nuttige insecten meer de ruimte te geven.

(Foto: )

Losser peilt meningen over nieuwe groenbeleidsplan

De gemeente Losser sleutelt jaarlijks aan het eigen groenbeleid. Het onderhouden van het lokale groen vergt namelijk veel keuzes en er komt meer bij kijken dan men op het eerste gezicht denkt. Zo is groenonderhoud oor gerelateerd aan biodiversiteit en klimaatbestendigheid.

LOSSER - De afgelopen jaren zette Losser in de brede zin al meer in op deze thematiek. Onder meer door minder te maaien op plekken waar dit niet echt nodig is, om zo bloemen, planten en insecten meer de ruimte te geven.

Daarnaast speelt ook klimaatverandering al een rol bij de keuzes die de gemeente moet maken. Zo is het vergroenen van de openbare ruimte wenselijk om hittestress en wateroverlast tegen te gaan. Aan de andere kant is juist droogte weer een uitdaging - het gaat dus om het vinden van een goede balans tussen al deze ambities.

Om Lossernaren actief mee te laten praten over de te nemen keuzes, heeft de gemeente ook een enquête opgezet. Mensen kunnen dan hun mening geven over de beoogde keuzes in het groenbeleidsplan. De enquête is in te vullen via www.losser.nl

Meer berichten