<p>Scan de QR-code voor het jaarplan dat aan bod komt.</p>

Scan de QR-code voor het jaarplan dat aan bod komt.

(Foto: )

Praat mee over de toekomst: Samen Door en Voor Overdinkel

Een van de activiteiten van de stichting Bruisend Overdinkel is het organiseren van de bijeenkomst “Samen Door en Voor Overdinkel”. Naast informatie over de activiteiten die de stichting organiseert kunnen verenigingen en organisaties mededelingen doen over hun activiteiten en plannen.

OVERDINKEL - De laatste bijeenkomst is al weer een tijdje geleden; februari 2020. De oorzaak laat zich raden - als gevolg van de strikte coronamaatregelen lagen veel activiteiten stil en konden ook dit soort bijeenkomsten niet gehouden worden. Nu dit wel weer mogelijk is willen de stichting Bruisend Overdinkel en de Dorpsraad Overdinkel weer voortvarend aan de slag.

De bijeenkomst zal gehouden worden op dinsdag 17 mei om 19.30 uur in ’t Trefhuus. Eerder werden alleen de lokale verenigingen en organisaties uitgenodigd. Nu geeft men nadrukkelijk aan dat álle inwoners van Overdinkel welkom zijn bij deze bijeenkomst.

Bruisend Overdinkel zal informatie verstrekken over haar activiteiten in 2022 en de dorpsraad zal onderdelen uit haar jaarplan met de aanwezigen bespreken. De organisatie nodigt iedereen van harte uit om op deze avond onderwerpen ter sprake te brengen, u kunt ook onderwerpen vooraf aandragen. Deze kunt u per e-mail doorgeven aan: info@dorpsraadoverdinkel.nl Thema’s zoals een Grensmuseum of het Zonnepark kunnen aan de orde komen. Scan de bovenstaande QR-code om het jaarplan te bekijken. De Dorpsraad Overdinkel en de stichting Bruisend Overdinkel hopen bij deze bijeenkomst weer vele inwoners te mogen ontvangen. Ieders input is immers van harte welkom én noodzakelijk voor deze en andere toekomstige ontwikkelingen in de kern Overdinkel.

Meer berichten