Foto: Shutterstock

Inzameling van oude kleding

LOSSER - Sam’s Kledingactie zamelt dit voorjaar weer kleding in voor het goede doel. Dit komt ten goede aan de hulp aan schoolkinderen en hun ouders in Oeganda. 

Doel is om de kinderen na corona weer naar school te krijgen. Dit is namelijk belangrijk voor hun toekomstperspectief. Om kleding in te zamelen houdt men een actiedag op zaterdag 7 mei. Men kan dan van 09.00 tot 13.00 uur kleding inleveren bij de Maria van Altijd Durende Bijstand Kerk aan de Beuningerstraat 75 in Beuningen. Tevens kan men kleding inleveren bij de Heilige Plechelmuskerk aan de Plechelmusstraat 5 in De Lutte. In Losser staan de vrijwilligers van 08.00 tot 11.45 uur klaar bij het parochiecentrum van de Heilige Maria Geboortekerk in Losser. Kleding moet wel schoon en bruikbaar zijn. Ander textiel zamelt men niet in.

Meer berichten