De rivier De Dinkel; één van de belangrijke watergangen in de regio. Het vinden van een goede balans tussen te veel en te weinig water is belangrijk om de natuur én landbouw te behouden.
De rivier De Dinkel; één van de belangrijke watergangen in de regio. Het vinden van een goede balans tussen te veel en te weinig water is belangrijk om de natuur én landbouw te behouden. Foto: Shutterstock

Waterschap actief tegen droge zomer

Algemeen

Wat zal 2022 ons brengen op het gebied van het weer? Zelfs de beste weermensen kunnen je er geen garantie op geven of het een droge zomer gaat worden of een ware zondvloed. Daarom is het Waterschap Vechtstromen nu al aan het anticiperen op de waterbehoefte in de zomer, met onder meer het reguleren van de stuwen. Waar staan we op dit moment?

TWENTE - De afgelopen jaren waren er relatief droge zomers, wat zeker voor agrariërs lastig was. Hoewel de drinkwatervoorziening niet in het geding kwam, was bewuster omgaan met water tijdens droogte wel belangrijk. 

Vooralsnog starten we 2022 met een goed aangevuld grondwaterniveau aldus het Waterschap Vechtstromen. Wel zijn er regionale verschillen. Zo was er in het noorden van hun werkgebied sprake van een neerslagoverschot dat boven het langjarig gemiddelde ligt. In Twente daarentegen lag het neerslagoverschot net iets onder dit gemiddelde. Het Waterschap is nu al zuinig op de neerslag die er valt; de stuwen staan op de meeste plekken tussen zomer- en winterpeil of op winterpeil. In Twente ligt het neerslagoverschot op 38 millimeter, onder het gemiddelde van circa 100 millimeter. De meeste grondwaterstanden liggen nu rond de normale waarden voor de tijd van het jaar, zowel in natuur- als landbouwgebied. Dankzij regenval in deze periode kan dit naar verwachting nog wat stijgen.

Het Waterschap probeert de komende tijd een goede grondwaterbuffer in stand te houden op plekken waar de risico’s op wateroverlast klein zijn. Zo heeft men straks een voorraadje om uit te putten. Het Waterschap benadrukt dat zij dit echter niet alleen kunnen. Zo beheert deze organisatie slechts een derde van het totale water; bedrijven, boeren en natuurorganisaties beheren de rest. Daarnaast kunnen en moeten ook individuele inwoners hun eigen bijdrage leveren.

Het Waterschap noemt onder meer het vervangen van stenen voor groen als een positieve stap om water op te vangen en vast te houden. Of bijvoorbeeld het plaatsen van een regenton, zodat men deze voorraad kan gebruiken bij droogte. Nu stroomt nog veel bruikbaar water het riool in, terwijl het beter is als we het opvangen of in de bodem laten zakken, zo is de boodschap. Ook de Noordoost-Twentse gemeenten hebben de afgelopen jaren al veel ingezet op het stimuleren van groene tuinen.

Afbeelding
Ooievaarsnesten spotten tijdens Losserse fietstocht 6 jun., 12:42
Afbeelding
500.000 euro subsidie beschikbaar gesteld voor verbeteren van gevels 5 jun., 14:43
Afbeelding
Jelle van Gorkom motiveert en inspireert na ongeluk 5 jun., 13:28
Afbeelding
Liedjes van Harry Bannink op Festival weekend Phion 3 jun., 14:25
Afbeelding
Afscheid van Johnny Teardrop & The Tissues in de Tuin van Soer 3 jun., 11:10
Afbeelding
Meevaller voor gemeente Losser 2 jun., 16:46
Afbeelding
Stop met roken voordat het te laat is 2 jun., 16:29
Afbeelding
Kunst in de tuin 2 jun., 15:43