Foto: Shutterstock

Laatste dagen Martinuskerk

De laatste dagen zijn geteld voor de Martinuskerk aan de Kloppenstraat. Per 31 december is het pand officieel onttrokken aan de eredienst, waarmee de weg vrij is voor de verkoop en herbestemming.

LOSSER - Op 16 december werd het formele bisschoppelijk decreet tot onttrekking van de goddelijke eredienst afgevaardigd. Men had nog tot 28 december de gelegenheid om hierop te reageren, waarna dit onherroepelijk is geworden. De benodigde handtekeningen voor de verkoop zijn als het goed is deze donderdag gezet. De Almelose ontwikkelaar Ska-Pa zal alleen de toren van de kerk behouden, de rest gaat tegen de vlakte om ruimte te maken voor appartementen in drie gebouwen. Voor de parochie is het afstoten van het kerkgebouw de afsluiting van een lang proces. Al in 2015 nam het parochiebestuur het besluit om de kerk te willen sluiten vanwege de hoge onderhoudskosten, onderbezetting van het pastoraal team, teruglopend kerkbezoek en diverse andere factoren. Uiteraard moest het afstoten met de nodige zorgvuldigheid gebeuren, zoals het garanderen van de pastorale zorg voor de parochianen van deze kerk.

Meer berichten