Foto:

Plannen voor Weertsstraat

GLANE - De Weertsstraat in Glane krijgt een mooie nieuwe inrichting. Op 14 december werd het ontwerp door het college van B&W vastgesteld. De plannen kwamen tot stand na uitgebreid overleg tussen de gemeente, bewoners en andere belanghebbenden. 

Concreet wordt de straat straks voorzien van klinkers in plaats van asfalt en er komt extra groen. Dit moet de straat een vriendelijker, groener en dorpser aanzien geven volgens de gemeente. Daarnaast worden ook vier nieuwe parkeerplaatsen aangelegd, waarvoor de gemeente grond aankoopt van één van de buurtbewoners. De oude riolering wordt vervangen en de regenwaterafvoeren van de woningen worden afgekoppeld van de vuilwaterriolering.

Meer berichten