Foto: Shutterstock

Losser kent subsidies toe

De gemeente Losser heeft weer diverse incidentele subsidies toegekend aan lokale initiatieven die positief bijdragen aan de leefbaarheid binnen de gemeenschap.

LOSSER - Jaarlijks stelt de gemeente diverse subsidies beschikbaar voor mooie initiatieven; vaak gaat het om relatief kleine bedragen die voor de initiatiefnemers toereikend zijn om dit uit te kunnen voeren. De insteek met kleinere, incidentele subsidies is voor de gemeente aantrekkelijker dan de vaste, doorlopende subsidies die vroeger gebruikelijk waren. 

Wethouder Harry Nijhuis: “We zien dat verenigingen en organisaties het erg moeilijk hadden en hebben in de huidige coronaperiode. Veel van de activiteiten die ze normaal gesproken deden, lagen stil. Dan is het extra mooi om te zien dat ze toch vitaal zijn en in staat nieuwe activiteiten te ontwikkelen. We willen hen daar graag financieel bij ondersteunen.” In totaal is aan 16 organisaties een incidentele subsidie verleend. Zo ontving Jong Nederland De Lutte 2.500 euro voor nieuwe tenten en de Zonnebloem ontving dit bedrag voor een duofiets. Het kleinste bedrag van 500 euro ging naar de Sint Maarten Stampottocht van Bruisend Overdinkel.

Meer berichten