Foto:

Bijeenkomst Kwaliteitsimpuls De Lutte komende maandag

DE LUTTE - Komende maandag 25 oktober is er in De Lutte een informatieavond over de Kwaliteitsimpuls. De avond zal gehouden worden vanaf 19.30 uur in De Vereeniging aan de Dorpsstraat 7. Aanmelden is verplicht via a.knoop@losser.nl of 06-181 057 07 (tussen 09.00 en 11.00 uur). 

De afgelopen tijd is een lokale klankbordgroep meerdere keren bijeengekomen en er zijn ontwerpateliers gehouden. Nu wil men graag de ontwerpen delen met alle belangstellenden. In het kader van de Kwaliteitsimpuls worden diverse locaties onder handen genomen. Zo krijgt de buitenruimte van Erve Boerrigter een herinrichting, maar ook worden de dorpsranden en entrees verfraaid. Verder komt ook de ontwerpvisie voor het centrumplein aan bod evenals Gastvrij De Lutte.

Meer berichten