Foto:

Participatieraad zoekt mensen

LOSSER - De Participatieraad is op zoek naar enkele nieuwe leden. Dit orgaan geeft de gemeente sinds 2015 gevraagd én ongevraagd advies over beleid en ontwikkelingen binnen het sociaal domein. 

Door het vertrek van enkele leden zijn er nu vier vacatures ontstaan voor de portefeuilles Wet maatschappelijke ondersteuning, cultuur, sport en secretariële werkzaamheden. De Participatieraad werkt geheel onafhankelijk en heeft een brede insteek. Zo buigen zij zich over de WMO, maar ook de Jeugdwet, Participatiewet en lokale beleidsterreinen sport en cultuur. De gemeente hoopt dan ook dat mensen actief mee willen denken om hen goed te kunnen adviseren bij beleid én de uitvoering in de gaten te houden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via participatieraadlosser@gmail.com of per brief: Participatieraad Sociaal Domein Losser. Postbus 90, 7580 AB, Losser. Zij horen graag van u!

Meer berichten