<p>Thuiswerken levert uitdagingen op wanneer men in Duitsland &#39;werkt&#39; maar dit eigenlijk in Nederland uitvoert. Geweldig toch, al die regels?...</p>

Thuiswerken levert uitdagingen op wanneer men in Duitsland 'werkt' maar dit eigenlijk in Nederland uitvoert. Geweldig toch, al die regels?...

(Foto: )

Webinar over gevolgen thuiswerk voor Twentse grenspendelaars

TWENTE - De één vindt het heerlijk en wil niet meer anders, de ander vindt het maar niets: thuiswerken. Ook menig grenspendelaar kreeg er tijdens de coronapandemie mee te maken. Nu steeds meer kantoren hun werknemers weer verwelkomen, denken veel grenspendelaars erover na of ze terug naar kantoor willen of liever (deels) thuis blijven werken. Welke gevolgen heeft dat voor hun sociale verzekeringen en belastingen?

De vijf GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse grens organiseren op maandag 27 september van 15.30 tot 16.30 uur gezamenlijk een informatief Nederlandstalig webinar over thuiswerken voor grenspendelaars die in Nederland wonen en in Duitsland een dienstverband hebben. Tijdens het kosteloze webinar kunnen werknemers uit de grensregio op een snelle en efficiënte manier informatie inwinnen over de gevolgen van thuiswerken. Ze hebben tevens de mogelijkheid om vragen te stellen, die vervolgens direct door experts van de GrensInfoPunten beantwoord zullen worden.

Enkele dagen per week thuis blijven werken heeft voor mensen die in Nederland wonen en in Duitsland werken namelijk ingrijpende gevolgen, vertelt GrensInfoPunt-adviseur Denise Leenders: “Je moet dan in beide landen belasting over je inkomen gaan betalen. En zodra je meer dan 25 procent van je werktijd in Nederland werkt, moet je Duitse werkgever daar de premies voor de sociale verzekeringen afdragen - en niet in Duitsland. Thuiswerken valt daar ook onder.” Aan het begin van de coronapandemie hebben de betrokken Nederlandse en Duitse sociale partners afgesproken dat deze regels tijdelijk niet zouden gelden, omdat veel grenspendelaars verplicht thuis gingen werken. “Deze uitzonderingspositie loopt echter binnenkort af”, aldus Leenders. Tijdens het webinar op 27 september zal ze dieper ingaan op de gevolgen voor werknemers op het gebied van de afdracht van de premies, de zorgverzekering in Nederland, loondoorbetaling bij ziekte, gezinstoelagen en het pensioen. In de loop van dit jaar zullen de GrensInfopunten nog meer webinars organiseren. Tevens zullen er Nederlandse en Duitse webinars voor werkgevers plaatsvinden.

Wie deel wil nemen aan het webinar, kan zich tot en met 26 september aanmelden door een e-mail te sturen naar gip@mediamixx.eu. Meer informatie is te vinden op www.grenzinfo.eu/nl.

Meer berichten