<p>Bezoek de Jozef-tentoonstelling in de kerk in De Lutte of de kunst van Jan Kip in de kerk in Beuningen.&nbsp;</p>

Bezoek de Jozef-tentoonstelling in de kerk in De Lutte of de kunst van Jan Kip in de kerk in Beuningen. 

(Foto: Martin Meijerink)

Bezoek de Spieker Jozef tentoonstelling in de Lutte

DE LUTTE - In de kerk van de geloofsgemeenschap Lumen Christi in De Lutte is momenteel een bijzondere tentoonstelling te bezichtigen. Vanaf het nieuwe terras op het kerkplein zal deze tentoonstelling de verdiende aandacht krijgen.

Het was Paus Franciscus die het jaar 2021 had uitgeroepen tot het jaar van Sint Jozef. Daarop pakten Irma Onland en Tonny Bekke, twee nog steeds gelovige en en actieve parochianen in de Lutte, het initiatief op om een tentoonstelling te houden in de kerk met als thema aandacht geven aan Sint Jozef. Hij, die naar zeggen Maria zwanger had gemaakt en haar trouw en dienstbaar bleef. Sint Jozef de dienstbare en getrouwe dienaar, een voorbeeld voor vele mannen in de samenleving, De patroonheilige voor bouwvakarbeiders. Dat het initiatief breed wordt gesteund en gedragen blijkt wel uit de vele bijdragen van parochianen uit de Lutte maar ook uit de ondersteuning van de Oldenzaalse Toos Achterweust van museum de Pelgrim in Oldenzaal. Een bezoek aan deze bijzondere tentoonstelling is zeker voor gelovigen maar ook voor niet gelovigen de moeite waard. De kerk is iedere dag geopend en een kaarsje opsteken behoort tot de mogelijkheden. Bezoek ook eens de lopende tentoonstelling in de kerk in Beuningen; hier is kunst te zien van de veel te vroeg overleden kunstenaar Jan Kip. Uitgebeeld in de kruiswegstaties het Lijdensverhaal van Christus. Beide kerken behoren bij de geloofsgemeenschap Lumen Christie . Complimenten zijn op de plaats voor de initiatiefnemers van de Sint Jozef tentoonstelling.

Tekst: Martin Meijerink

Meer berichten