Plan voor 19 koopwoningen aan de Veldkamp in Overdinkel

OVERDINKEL - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om het ontwerp-bestemmingsplan voor de nieuwe woonlocatie Het Stien’n hofje aan de Veldkamp in Overdinkel vrij te geven voor inspraak. Sinds deze donderdag ligt het plan ter inzage bij de gemeente. Belanghebbenden hebben nu zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen.

Voor de betreffende locatie is door initiatiefnemer Bramer uit Vriezenveen een plan opgesteld voor 19 doelgroep onafhankelijke koopwoningen. De nieuwe woningen worden gesitueerd rondom een ‘binnentuin’. In het plan zijn ook 31 parkeerplaatsen voorzien.

Aanwinst
Wethouder Harry Nijhuis: “Ik vind het plan een mooie aanwinst voor Overdinkel. Het aanbod van doelgroep onafhankelijke koopwoningen in Overdinkel wordt zo vergroot. Belangrijk voordeel is verder dat door deze ontwikkeling een bedrijfslocatie, die midden in een woonbuurt ligt, plaats maakt voor mooie nieuwe woningen.”

Informatieavond
In januari 2021 heeft initiatiefnemer Bouwbedrijf Bramer B.V. de omwonenden op de hoogte gebracht van het voorgenomen nieuwbouwplan. Tijdens de komende inzageperiode, op maandagavond 5 juli aanstaande, organiseert de initiatiefnemer een informatiebijeenkomst in ’t Trefhuus over de nieuwe woonlocatie.

Meer berichten