Plan voor nieuwbouw Aldi ligt nu ter inzage

OVERDINKEL - De diverse ontwerpbesluiten voor vestiging van de nieuwe Aldi supermarkt in Overdinkel liggen momenteel ter inzage bij de gemeente Losser. Belanghebbenden kunnen tot en met 4 augustus het plan bekijken en een zienswijze indienen.

Het plan omvat de bouw van een nieuwe supermarkt aan de Hoofdstraat 189-195, op de plek van voormalig restaurant Saksenstal Gerrit dat in 2012 verwoest werd door brand. Sindsdien is dit braakliggende grond. Nu is de supermarkt nog gevestigd aan de Hoofdstraat 118, maar dit pand voldoet niet meer aan de huidige eisen. Wanneer de nieuwe supermarkt klaar is, zal de oude gesloopt worden. Op deze plek komt dan weer een nieuw gebouw met 10 appartementen wat weer bijdraagt aan de lokale woningvoorraad in Overdinkel. Wie de plannen vanuit huis wil bekijken kan kijken op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Meer berichten