Foto: Shutterstock

Losser doet veel op het gebied van wonen

LOSSER - Aangenaam kunnen wonen in de eigen gemeente; dit is voor veel mensen een grote wens. Toch is dit zeker in kleinere gemeenten lang niet altijd vanzelfsprekend. De lokale vraag naar woningen is vaak groter dan het aanbod, om nog maar te zwijgen over de betaalbaarheid. Het zo goed mogelijk afstemmen van het woningaanbod heeft dan ook een hoge prioriteit voor de gemeente Losser.

“Iedere woning moet raak zijn”, aldus wethouder Anja Prins. Ook in de gemeente Losser is de behoefte aan geschikte woningen volop aanwezig. Er wordt dan ook op tal van plekken druk gebouwd en verbouwd. Mede via gesprekken met onder anderen jongeren en ouderen, ontwikkelaars en corporaties, wordt gezocht naar kavels en plannen en worden tal van acties ondernomen om passende woningen te realiseren. In de gemeente Losser is wonen dus een belangrijk en alledaags thema dat de volle aandacht heeft.

Nieuwe video
Wethouder Prins: “In een nieuwe video laten we nu graag mooie voorbeelden zien van wat er gebeurt en is gebeurd op het gebied van wonen in ons gemeente. En wie kunnen dat beter vertellen dan onze inwoners zelf? Zij laten in de video zien en horen waarom zij gekozen hebben voor hun woning in onze prachtige gemeente. En hier blijft het niet bij. We kijken ook, samen met onze inwoners, vooruit naar het wonen in de toekomst. In de video laten inwoners van de verschillende kerkdorpen van de gemeente Losser zien waar hun woning gebouwd is of gaat worden. Zij vertellen waarom zij voor deze specifieke plek hebben gekozen en spreken over wonen in onze gemeente.” De video is te bekijken via: https://www.losser.nl/Actueel/Nieuwsberichten/Wonen_in_de_gemeente_Losser_een_belangrijk_thema

Belangrijke uitdaging
De vraag naar woningen stijgt door, maar is ook aan het verschuiven. Zo zien we aan de ene kant meer individuele huishoudens, maar aan de andere kant ook ouderen die steeds langer zelfstandig wonen. Meer kleinere, levensloopbestendige woonvormen zijn dan ook een welkome aanvulling op het lokale woningaanbod in Losser de komende decennia.

Meer berichten