Iris Nijmeijer benoemd tot nieuwe voorzitter van Judo Losser

LOSSER - Tijdens de algemene ledenvergadering 2021 van Judo Losser nam Iris Nijmeijer de voorzittershamer over van Michiel Vreriks. Na 10 jaar voorzitterschap doet Vreriks een stapje terug hij blijft als algemeen lid deel uitmaken van het bestuur. Nijmeijer was al bestuurslid en gaat nu als voorzitter sturing geven aan de Losserse club.

Dat gebeurt op basis van het nieuwe beleidsplan waarin de doelen voor de komende 5 jaar per commissie zijn beschreven. Uitgangspunt is een actieve vereniging zowel op het wedstrijd-, technisch als ontspanningsgebied. Judo Losser wil voor elk lid een passende vorm van judo aanbieden. Penningmeester Siebe Douma kon ondanks een vervelend coronajaar een positief resultaat aan de vergadering laten zien. De club is financieel gezond en kan mede daardoor het ambitieuze meerjarenplan uitvoeren. Nieuw in de ledenvergadering was de uitreiking van de pluim. Deze is bestemd voor een actieve, inspirerende en vernieuwende vrijwilliger. De eerste pluim was voor Sjoerd Manders die als lid van diverse commissies veel werk verzet binnen de vereniging.

Beperkte mogelijkheden
Het coronajaar kenmerkt zich door een beperkt aanbod van activiteiten. Mede door flexibel en snel inspringen door het lerarencorps, de activiteitencommissie en de wedstrijdcommissie is daar waar mogelijk toch iets georganiseerd. Zo heeft de vereniging een tent laten plaatsen om de trainingen door te laten gaan. Corona levert Judo Losser ook een nieuw aanbod op. Om de seniorengroep te bedienen werd er op donderdagavond een fitness-training in de vorm van een circuit georganiseerd. Dit bevalt zo goed dat deze wordt gecontinueerd en opengesteld wordt voor een bredere doelgroep.

Meer berichten