Gemeente steunt stichting BROEZ voor een biodivers Losser

LOSSER - Het versterken van de biodiversiteit heeft een grote prioriteit voor de gemeente Losser. Naast dat de gemeente zelf werkt aan het vergroenen en diverser maken van van de openbare ruimte, zijn er ook diverse andere initiatieven actief. Zo ook de stichting BROEZ in Beuningen. Deze krijgt nu een mooie bijdrage van de gemeente.

Vorige week tekenden wethouder Van Essen en de drie zussen van stichting BROEZ in Beuningen een Greune Deal. Hiermee wordt een eenmalige bijdrage van 2.500 euro geschonken zodat de stichting in Losser nog beter aan de slag kan om bloemen- en kruidenlinten langs akkers te realiseren. De drie zussen Roeleveld, die samen de stichting BROEZ zijn gestart, zaaien voor elke 25 cent die zijn van donateurs ontvangen één vierkante meter akkerrand in met inheemse bloemenmengsels. En succesvol: zij hebben het afgelopen jaar meer dan 30.000 vierkante meter bloemenlint gerealiseerd op akkerranden en braakliggende terreinen in Noordoost-Twente. Wethouder Van Essen: “In Losser vinden we het stimuleren van een goede biodiversiteit belangrijk. Het is essentieel voor een groen, gezond en leefbaar Losser. Ik ben daarom blij en trots dat we met deze Greune Deal dit mooie initiatief kunnen steunen. Zo werken we samen aan een gemeente die mooier en ook gezonder wordt.”

Samen met IJskoud
In dit initiatief werken boeren, bedrijven, burgers en sociale groeperingen samen om een mooie leefomgeving te creëren. Een belangrijke partner hierbij is Energiecoöperatie IJskoud, bestaande uit zes boeren. Leden van deze coöperatie stelden gronden beschikbaar om akkerranden aan te leggen en lieten daarmee het eerste vertrouwen in Stichting Broez blijken.

Meer bekendheid
Met deze Greune Deal helpt de gemeente de stichting om actief te communiceren binnen Losser over hun werkzaamheden en het belang van biodiversiteit, zodat er vanuit Losser structurele maatschappelijke steun ontstaat voor de lange termijn. Broez start een lokale campagne en organiseert binnenkort een netwerkbijeenkomst.

Positief effect
De stichting gebruikt een mengsel dat wilde bijen en andere insecten aantrekt, alleen inheemse soorten bevat, goed om kan gaan met droogte en ook in de winter als voedsel- en schuilplek kan dienen voor dieren. Om ook mensen te laten genieten van de bloemen en de dieren die ze aantrekken, worden ze zo veel mogelijk gerealiseerd langs fiets- en wandelpaden dicht bij de donateurs. Naast dat het een prachtig gezicht is en zorgt voor een flinke biodiversiteit boost, helpt het ook boeren om hun bodem gezond te houden. Een biodiverse leefomgeving houdt in dat er veel verschillende soorten organismen in evenwicht met elkaar leven. Als dit evenwicht verstoord wordt, kunnen er veel soorten verdwijnen, of één soort de overhand krijgen. Dit is nadelig omdat er balans nodig is om voedsel te kunnen verbouwen, gezonde lucht in te ademen en ziekten en plagen te bestrijden, zoals de eikenprocessierups.

Meer berichten