Foto: Shutterstock.com

Gemeente komt met breed plan tegen eenzaamheid

LOSSER - De gemeente Losser wil samen met lokale partners werken aan het terugdringen van eenzaamheid binnen de gemeenschap. Iedereen die dit wil moet de kans krijgen om mee te doen aan leuke activiteiten om zo mooie ontmoetingen te hebben. Meedoen in de maatschappij in de brede zin; daar draait het om.

Eenzaamheid heeft een grote impact op het welbehagen van veel mensen. Samen iets doen kan positieve veranderingen brengen in je leven. Kunst, cultuur of sport brengen mensen in beweging, zowel fysiek als geestelijk. Wanneer dit ontbreekt zijn mensen een stuk minder gelukkig, zo leert de ervaring. Daarom gaat dit najaar een nieuw actieplan tegen eenzaamheid van start met leuke activiteiten.

Drempelvrees
“We zien het liefst blije en gezonde inwoners, maar we merken dat dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is,” aldus wethouder Anja Prins. “Niet iedereen heeft familie of vrienden om zich heen. De drempel om lid te worden van een club of vereniging ligt voor sommigen hoog. Als gemeente willen we deze mensen graag helpen. Daarvoor hebben we samen met Stichting Fundament, CarintReggeland, Maartje, Home Instead en het Twents Carmel College een actieplan Aanpak Eenzaamheid gemaakt.”

Brede insteek
Het actieplan gaat uit van preventie, signaleren, bespreken en inzet van interventies. Zo komt er een signaalpunt voor eenzaamheid, gaan ervaringsdeskundigen hun verhaal vertellen en worden er themabijeenkomsten georganiseerd. Vanaf het najaar gaat het programma ‘Join Us’ voor jongeren van 12 tot en met 18 en van 18 tot en met 25 jaar van start. Met bijeenkomsten voor jongeren en begeleiding door jeugdprofessionals. Het doel is om jongeren voldoende sociaal redzaam te maken, zodat zij hun eigen netwerk kunnen opbouwen en behouden. Voor ouderen start dan het programma ‘Kunst en cultuur’. De aanpak met inzet van kunst en cultuur sluit aan bij de talenten, passies en vaardigheden van mensen. Wethouder Prins: “Een actief leven met contacten en vriendschappen dragen bij aan een gevoel dat je ergens bij hoort en aan je gezondheid. Dat is voor iedereen belangrijk.”

Meer berichten