Foto: Shutterstock

Meer laadpalen voor elektrisch rijden

LOSSER - De veertien Twentse gemeenten hebben een grote ambitie om uiteindelijk energieneutraal te worden. Maar ook op het gebied van de bredere klimaatdoelen valt nog veel winst te behalen. Zo zet ook Losser in op het verbeteren van de duurzame mobiliteit. De komende tijd worden weer diverse nieuwe oplaadpalen gerealiseerd in Losser om dit aan te jagen.

De afgelopen jaren nam de populariteit van de elektrische auto steeds verder toe. Niet verrassend, want deze auto’s zijn niet alleen duurzaam, maar bieden ook nog eens veel rijplezier. Dankzij technologische innovaties zijn elektrische auto’s over de gehele linie steeds aantrekkelijker geworden; de auto’s zijn betaalbaarder en komen verder op een acculading.

Infrastructuur belangrijk
Toch is een belangrijke voorwaarde voor verdere groei van elektrisch rijden: de beschikbaarheid van voldoende openbare laadpalen en een draagvlak voor plaatsing van nieuwe laadpalen. Hoewel veel auto’s ook bij het eigen huis opgeladen kunnen worden met een professioneel geplaatste wandoplader of gewoon in het reguliere stopcontact, zijn laadpalen in de openbare ruimte toch belangrijk voor het opladen op de plaats van bestemming en voor forenzen.

Nieuwe laadpalen
De gemeente is van plan om de komende tijd veel nieuwe laadpalen bij te plaatsen. De gekozen locaties worden dan veelal aangedragen door toekomstige gebruikers. Het college van B&W heeft diverse locaties op het oog. Zo liggen plannen ter inzage voor de realisatie van twee parkeerplaatsen met laadpaal aan de Beuningerstraat in Beuningen, ter hoogte van de Rooms-Katholieke kerk. Daarnaast komen er twee parkeerplaatsen met laadpaal aan de Egbertink in Losser, ter hoogte van nummer 58. De derde geplande aanwijzing is aan de Hogeweg in Losser, nabij nummer 163. De palen aan de Egbertink en Hogeweg werden aangevraagd door mensen die in deze omgeving wonen. De gemeente Losser nam deze besluiten omdat zij deelnemen aan de concessie GO-RAL Overijssel en Gelderland, met als doel om provinciebreed meer laadpalen te realiseren.

Meer berichten