Foto: Martin Meijerink

Een lintje voor Gerard Gervink: Nomineer ook eens iemand!

LOSSER - Afgelopen maand hebben ook in Overijssel weer een groot aantal mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt gekregen, het zogenoemde Lintje.

De dag voordat wij met onze Koning zijn verjaardag vieren, is voor velen een bijzondere dag. De dag voorafgaand aan Koningsdag, de te decoreren personen weten nog van niets. Ze worden op bijzondere manier meegelokt naar een vergadering of bespreking. Het gemeentehuis van Losser was maandagochtend 26 april de plaats van samenkomst en uitreiking. De procedure die voorafgaat aan de uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding vraagt om een zorgvuldige en gedegen motivering en onderbouwing van het waarom, voor hem of haar een onderscheiding? Aanvragers voor een Koninklijke Onderscheiding moeten dan ook altijd op zoek naar mede-ondersteuners, die ook van mening zijn dat de beoogde ontvanger de onderscheiding verdient. Deze mede ondersteuners hadden het altijd al geweten, het goede dat in de te decoreren persoon schuil ging, maar nog nooit zo expliciet naar de persoon uitgesproken. De te decoreren persoon is, zo blijkt achteraf vaak, zeer ingenomen met dat wat over haar of hem is gezegd en geschreven en dat, bij leven.

Vaker uitspreken
Het goede van de mensen zouden we vaker moeten uitspreken en niet wachten tot het gedaan wordt bij de begrafenis of crematie. Woorden dan uitgesproken zijn bedoeld voor de nabestaanden. De dode beleeft nooit het plezier van wat over hem of haar gezegd wordt. Op de dag voor Koningsdag is dat anders, hier wordt aan de te decoreren persoon gezegd wat de ondersteuners en de leefgemeenschap vinden waarom hij of zij het Lintje verdient. Want: vrijwilliger zijn verplicht tot niets. Vrijwillig, niets is verplicht. Vrij zijn niet gebonden, maar wel verbonden, verbonden maar niet vrijblijvend. Verbonden niet gebonden, vrijwillig onbetaalbaar, niet te koop. Om al die wonden die je hebt geheeld. Om al het verdriet dat je hebt verzacht. Om alle hulp en steun die je hebt gegeven. Maandag 26 april zijn er lovende woorden uitgesproken door Cia Kroon, de burgemeester van Losser. Woorden gericht naar de man van de Gerardus processie in Overdinkel en de bedevaarten naar Kevelaer in Duitsland. Gerard Gervink uit de Lutte werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Tekst: Martin Meijerink

Meer berichten