Horeca Losser mag grotere terrassen tot 1 november houden

LOSSER - Horecaondernemers in Losser mogen nog tot 1 november dit jaar een groter terras aanhouden. Het college van Burgemeester en Wethouders werkt, onder voorwaarden, weer mee aan deze mogelijkheid. Zo kunnen gasten onderling de 1,5 meter afstand in acht nemen én ondernemers kunnen nog wat verdienen.

Voor horecaondernemers die gebruik maken van een terras betekent de 1,5 meter afstand norm dat de gebruikscapaciteit van hun terras wordt beperkt. Er kunnen dan fors minder mensen op een terras zitten dan voor de pandemie gebruikelijk was. Dat is nadelig voor hun bedrijfsvoering.

Flexibel werken
Het college van Losser helpt de ondernemers graag om hen, binnen de geldende coronaregels, de mogelijkheid te bieden zoveel mogelijk bezoekers op hun terras te ontvangen. In afstemming met de ondernemers is een aantal voorwaarden opgesteld onder welke de tijdelijke verruiming van de terrascapaciteit wordt gedoogd. Deze gedoogsituatie geldt tot 1 november 2021.

Uitgangspunten
Om een ruimer terras te mogen openen moeten ondernemers uiteraard wel aan de nodige voorwaarden voordoen. Zo moeten zij bij de gemeente een schriftelijk verzoek indienen met een bijbehorende plattegrond. Bestaande vergunningen en voorschriften blijven het uitgangspunt. Verder mag de verkeersveiligheid niet in het geding zijn, evenals de bereikbaarheid van hulpdiensten. Het tijdelijk opheffen van parkeerplaatsen ten behoeve van een tijdelijk terras is met maatwerk mogelijk. Straten geheel afsluiten zal echter niet gebeuren.

Interesse
Er is ook al concrete interesse bij ondernemers om gebruik te maken van deze regeling. In Losser willen de volgende ondernemers hun terras uitbreiden: Eetcafé ’t Raedthuys, Cafetaria Cowyn, Café ‘t Wiefke, Grandcafé Smit met ijssalon, Cafetaria De Tuffel en café Het Spoortje. In De Lutte geldt dit voor IJssalon La Venezia, Eetcafé Plexat en Café de Vereeniging. Ook in de meeste andere Twentse gemeenten werken de lokale besturen mee aan het verruimen van de terrasmogelijkheden. Hoewel hiermee zeker niet alle problemen weggenomen worden, biedt het ondernemers wel betere kansen om hun bedrijf draaiende te kunnen houden.

Meer berichten