Zes lintjes in Losser dit jaar

LOSSER - Zes verdienstelijke inwoners van de gemeente Losser zijn maandag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Als gevolg van de coronamaatregelen verliep de uitreiking anders dan anders. De gemeente kon de gedecoreerden immers niet ontvangen op het gemeentehuis zoals gebruikelijk. De gedecoreerden ontvingen hun lintjes in besloten kring uit handen van burgemeester Cia Kroon.

Gedecoreerden
Vier dames en twee heren sieren de lijst dit jaar. Hun inzet was even breed als divers. De heer M.A.W. Fischer uit Losser is sinds 1985 acoliet bij de H. Geboorte Kerk en zet zich in voor de Gaffel Aöskes, het Oranje Comité en de Martini Kerlkes. Mevrouw J.C.M. Gerritsen uit Overdinkel is actief vrijwilliger bij de Parochie Maria Vlucht, de Mariakapel Geurmei en de Voedselbank Losser. Eerder was zij ook bestuurslid bij de Tennis Club Overdinkel. De heer G.J.M. Gervink uit De Lutte is eveneens vrijwilliger bij Maria Vlucht, onder meer als voorzitter van de Gerardus Majella Bedevaartsgroep. Verder is hij organisator bij de Broedermeesters Kevelaer Enschede e.o en de Mariakapel Geurmei. Ook de geneugten van het carnaval zijn hem niet vreemd, als commissielid bij de Oldenzaalse Thijdarren.

Grote inzet
Mevrouw M.L.E. Heijdens-Kokkeler uit De Lutte was lid van de medezeggenschapsraad van de Plechelmusschool. Verder is zij organisator van de fietsdriedaagse van Erve Boerrigter, en eerder vrijwilliger bij het Dorpsbelangen De Lutte en de Stichting Gemeenschapswerk De Hellehond. Mevrouw I.H.M. Koop uit Losser is sinds 1990 bestuurslid bij het Oranje Comité Losser. Laatste gedecoreerde is mevrouw M.G.Z. Koops-Luttikhuis uit De Lutte. Naast mede-eigenaar van klompenmakerij Koop is zij sinds 1980 vrijwilliger bij de carnavalsvereniging De Bosdüvelkes in De Lutte.

Meer berichten