Herinrichting Bernard Leurinkstraat begonnen

LOSSER - Maandag zijn de werkzaamheden aan de Bernard Leurinkstraat begonnen. Er moet veel gebeuren; naast de aanleg van gescheiden riolering komen er ook nieuw groen en een andere bovengrondse herinrichting.

De gemeente is momenteel druk bezig met de uitvoering van het bredere centrumplan, waar ook dit een onderdeel van is. Zo krijgen de trottoirs dezelfde klinkers als in het centrum en de bomen vormen een bloesemlint wat aansluit bij het verdere groen in het centrum. Wethouder Jaimi van Essen: “Met het aanpakken van de Bernard Leurinkstraat geven we het centrumplan Losser een vervolg, zo maken we Losser nog mooier. Daarnaast zorgen we met de herinrichting van deze straat ook voor een verbinding tussen het vernieuwde centrum van Losser en het Dinkeldal. Het hemelwater stroomt straks vanuit het centrum via de Bleek richting de Dinkel, een duurzame en tegelijkertijd slimme oplossing. Ook de bezoeker en toerist weet ons cultuurhistorische monument De Bleek via een heringerichte straat hopelijk beter te vinden. Nu is deze parel nog teveel verstopt.”

Werkzaamheden begonnen
Aannemer Dura Vermeer gaat nu vanaf de kruising met het Martinusplein tot de Sportlaan, kruising met de Gildehauserweg aan de slag. Dit betekent dat de kruisingen Bernard Leurinkstraat - Brinkstraat en Bernard Leurinkstraat - Scholtinkstraat de komende tijd zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Wethouder Van Essen: “We maken dit deel van de Bernard Leurinkstraat, tussen de Brinkstraat en de Bleek, groener en kleurrijker! Er komt een hele rij nieuwe bomen die in het voorjaar vol met prachtige bloesem zitten. Door de aanleg van een bloesemlint en het toepassen van dezelfde klinkers als die in het centrum, wordt de verbinding tussen het centrum van Losser en het Dinkeldal niet alleen onder de grond, maar ook boven de grond versterkt.” De verwachting is dat de werkzaamheden rond eind mei klaar zijn.

Actief betrokken bewoners
De gemeente betrok de omwonenden en ondernemers al vroeg in dit proces om te komen tot een breed gedragen ontwerp. Zo zijn naar aanleiding van deze feedback extra bomen toegevoegd.

Meer berichten