Vraag een bijdrage aan voor idee De Lutte

DE LUTTE - De Stichting Dorpsbelangen De Lutte roept lokale organisaties op om ook zeker nu aanvragen in te dienen voor bijdragen.

Jaarlijks verstrekt SDDL financiële bijdragen aan initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in De Lutte. Sinds 2017 krijgen zij hiervoor een budget van de gemeente Losser. Afgelopen jaar werden vijf initiatieven gehonoreerd met een bijdrage. Zo ontving het comité 75 jaar bevrijding 1.000 euro voor activiteiten afgelopen en dit jaar. 750 euro ging naar tennisclub Kardoes voor aanschaf van een AED. 500 euro kwam ten goede aan de Historische Kring Losser, 500 euro ging naar Erve Boerrigter voor aanschaf van twee picknicktafels en Jong Nederland ontving 400 euro voor een speaker. Aanvragen kan via mail@dorpsbelangendelutte.nl. Ook kan men op de eerste maandag van de maand terecht in het Dorpsinformatiepunt in Erve Boerrigter, van 18.30 to 19.00 uur.

Meer berichten