Losser wil oude postkantoor De Brink kunnen kopen

LOSSER - Het college van B&W in Losser heeft besloten om het voorkeursrecht te vestigen op het pand en de gronden aan De Brink 2 in Losser: de locatie van het voormalige postkantoor. Met het vestigen van het voorkeursrecht heeft de gemeente nu het eerste recht van koop. De gemeenteraad moet binnen drie maanden het voorkeursrecht bestendigen. Vervolgens geldt het voorkeursrecht voor een periode van drie jaar.

Wethouder Jaimi van Essen: “Door het voorkeursrecht te vestigen op het oude postkantoor kunnen wij onze doelstellingen met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkelingen in het centrum van Losser beter realiseren. We voorkomen zo dat grondspeculanten ongewenst grondposities innemen. De huidige eigenaren van de grond en het pand moeten de gemeente nu als eerste in de gelegenheid stellen om die gronden te verwerven.”

Impuls geven
Aan de Brink 2 in Losser staat het voormalige, leegstaande postkantoor inclusief bijbehorende parkeerplaats. Daarachter ligt het winkelcentrum De Brink. Het winkelgebied van De Brink is tevens de verbinding tussen Langenkamp en het Raadhuisplein. Daarmee is het een belangrijk onderdeel van het winkelcircuit van Losser. De huidige presentatie en uitstraling van de Brink is gedateerd. Daar bovenop heeft de verpauperde uitstraling van het oude Postkantoor een negatief effect op het centrum van Losser. Herontwikkeling van deze locatie is daarom gewenst om een vernieuwde, aansprekende entree van het winkelgebied De Brink te kunnen realiseren. Door de herontwikkeling van de locatie Oude Postkantoor wordt de relatie met de Raadhuisstraat en het Raadhuisplein hersteld en wordt een impuls gegeven aan het centrum van Losser.

Vooruitziende blik?
De (potentiële) aankoop van het voormalige postkantoor toont een mooie, vooruitziende blik van de gemeente. Immers, er zijn de afgelopen jaren in veel gemeenten voorbeelden ontstaan van projectontwikkelaars die gemeenten de kaas van het brood eten door met dit soort ‘tactisch gelegen’ grond aan de haal te gaan. In dit geval lijkt de eventuele aankoop ook goed te passen binnen de bredere ambities.

Meer berichten