VLD ziet grote kansen voor lokale duurzame energiecoöperatie

LOSSER - Eind vorig jaar heeft het Vrijwilligersteam Losser Duurzaam (VLD) bewoners via de media opgeroepen collectief zonnepanelen aan te schaffen. Muziekvereniging Concordia Overdinkel had voor dit idee bij de gemeente al eerder een aanvraag voor een Greune Deal ingediend. Concordia haakte aan bij deze oproep door het voortouw te nemen voor alle aanmeldingen. In totaal hebben Concordia en VLD 29 aanmeldingen ontvangen voor het plaatsen van zonnepanelen op particuliere woningen.

De leverancier Tenten Solar uit Lichtenvoorde, waarvoor Concordia heeft gekozen, is nog bezig met offertes en plaatsing. Een mooi projectje, maar als je het ‘losser breed’ bekijkt is het nog erg mager. Eigenlijk best raar; er is veel reclame voor zonnepanelen en veel aandacht vanuit alle hoeken. Bovendien zijn de meeste daken goed geschikt voor zonnepanelen. Toch besluiten nog maar relatief weinig mensen om ook daadwerkelijk zonnestroom te nemen. Zeven procent van de daken in de gemeente Losser is belegd met zonnepanelen. Dit percentage zou toch snel omhoog moeten kunnen.

Goede investering
De aanschaf van zonnepanelen blijft een slimme investering. Er zullen meer elektrische auto’s komen. De bedoeling is dat de gemeente Losser in de toekomst aardgasloos wordt. De vraag naar elektriciteit zal onvermijdelijk toenemen. Het zou mooi zijn als inwoners zelf de regie nemen en gebruik maken van de financiële voordelen. Kiest men daar niet voor, dan betaalt men de energierekening aan winstgevende energiebedrijven, zo is de boodschap van het Vrijwilligersteam Losser Duurzaam. Voor de opwekking van elektriciteit hebben zonnepanelen op daken verreweg de voorkeur (zie zonneladder op www.rijksoverheid.nl).

Energiecoöperatie
Een energiecoöperatie is ook een optie om elektriciteit duurzaam af te nemen. Met zonnepanelen elders, bijvoorbeeld op daken van agrarische bedrijven, industrie of overheidsgebouwen, kan lokaal invloed genomen worden in de energieopwekking. Daar kan vervolgens ook lokaal van worden geprofiteerd. Voordeel is dat inwoners niet zelf in zonnepanelen hoeven te investeren. Greuner in Beuningen is al een volwaardige coöperatie (zie: www.Greuner.nl). Kortgeleden is vanuit VLD een bericht in de media verschenen om inwoners op te roepen een energiecoöperatie op te richten. Dat hield verband met de 5.000 zonnepanelen op het agrarische bedrijf van Luijerink in Overdinkel. Dat heeft tot twee reacties geleid en VLD gaat dit verder onderzoeken. VLD roept de inwoners van alle Losserse dorpen op hun mening te geven over welke motieven zij hebben om nu niet te willen investeren in zonnepanelen op eigen daken. Ook is VLD benieuwd wat zou kunnen helpen om wèl te besluiten tot investeren in zonnepanelen op eigen daken. Tenslotte vraagt VLD of inwoners zouden kiezen voor een lokale energiecoöperatie om de elektriciteit af te nemen. Wie wil reageren kan dat doen naar infoVLD@losser.nl.

Meer berichten