Kleinere huishoudens krijgen voorrang bij huurwoningen

LOSSER - Eén- en tweepersoons huishoudens krijgen per 1 april voorrang op huurwoningen met een lage huurprijs. In december maakten woningcorporatie Domijn, de gemeente en Stichting Huurders Belangen Losser al prestatieafspraken over het beter inspringen op woonwensen.

Eén van de afspraken ging over het woononderzoek dat afgelopen jaar in Losser is uitgevoerd. De partijen spraken af dat vragen en behoeften die uit het onderzoek naar voren kwamen al op korte termijn worden aangepakt, als dat mogelijk is. Daarom krijgen één- en tweepersoonshuishoudens uit gemeente Losser vanaf 1 april 2021 voorrang op woningen met een huur onder de 633,25 euro. In het woononderzoek werd onder meer gekeken naar de huishoudenssamenstelling en behoeften op korte en lange termijn. Nu is al 75 procent van de huidige bewoners én woningzoekenden een één- of tweepersoonshuishouden. Een groot deel van die huishoudens heeft een inkomen, waarmee zij in aanmerking komen voor een sociale huurwoning met een huur tot 633,25 euro. Juist vanuit deze doelgroep komen ook veel reacties van buiten de gemeente op huizen tot deze huurprijs. Domijn wil voorkomen dat Lossernaren zo niet genoeg kansen hebben. De corporatie richt zich met haar woningaanbod in Losser graag op de bewoners en woningzoekenden uit deze gemeente. Daarom was de voorrang een logische stap.

Betere kansen
Lucas Fransen, manager Wonen bij Domijn: “We vinden het belangrijk om in de lokale behoefte te voorzien. Daarom geven we nu graag deze huurvoorrang. En behouden we óók de huurvoorrang voor jongeren en 65-plussers uit gemeente Losser voor de daarvoor aangewezen woningen. Zo zorgen we dat mensen die hier fijn wonen én willen blijven wonen een mooie kans hebben om in Losser een betaalbaar en passend huis te vinden.” Anja Prins, wethouder gemeente Losser: “Het is heel mooi dat onze inwoners met deze voorrangsregeling nu meer kans krijgen op een betaalbare woning. Er is volgens het woononderzoek behoefte aan woningen voor één- en tweepersoons huishoudens. Daar spelen we met deze samenwerking op in.” Ook Aloys Veekamp, voorzitter Stichting Huurders Belangen Losser, is tevreden over de maatregel.

Meer berichten