Foto: Thomas Wilken pixabay

Waterschap helpt broedende vogels

TWENTE - Het broedseizoen is weer begonnen. Er zijn veel mooie vogelsoorten te vinden in het Twentse landschap. Ook rond het water maken veel vogels hun thuis. Het is belangrijk om hen zo goed mogelijk te ondersteunen; zo speelt ook het Waterschap Vechtstromen een rol in dit proces.

De eerste lentedagen zijn inmiddels weer een feit; de periode waarin dieren een plek zoeken om te nestelen, broeden en baren. Bovendien komt ook het groen weer tot bloei. Het is dan ook de periode van nieuw - en kwetsbaar - leven. Ook het Waterschap Vechtstromen is bezig met de voorbereidingen voor het onderhoud dit jaar. Hierbij probeert men voorzichtig om het broedseizoen heen te plannen. Pas vanaf 1 mei starten zij met de maaiwerkzaamheden langs het water dat zij beheren. Nu is men al druk met het inventariseren waar en welke broedende vogels, schuilende dieren en andere kwetsbare natuur te vinden is. Zij kunnen dan rekening houden om het noodzakelijke onderhoud op een dusdanige wijze uit te voeren dat de natuur zo min mogelijk verstoord wordt. Het Waterschap Vechtstromen werkt in Twente nauw samen met lokale vogelwerkgroepen; zij hebben vaak een goed inzicht in wat waar te vinden is.

Gericht maaien
Het maaien van de bodems, oevers, onderhoudspaden en andere grond bij de waterlopen is erg belangrijk. Dit zorgt namelijk voor een goede doorstroming en voorkomt problemen bij hoosbuien. Voordat zij gaan maaien krijgen de betrokken aannemers altijd een instructie om verantwoord om te gaan met de flora en fauna. Zo ontvangen deze een digitale kaart, waarop alle beschermde soorten aangegeven zijn. Voor sommige zaken zijn ook aparte procedures opgezet. Zo worden plekken waar (mogelijk) reekalfjes liggen een dag voor het maaien ‘vreemd’ gemaakt om er dieren weg te houden, bijvoorbeeld door ophangen van zakken en schriklinten om ze te beschermen.

Meer berichten