Veel zienswijzen op windbeleid

LOSSER - De geplande plaatsing van windmolens in Noordoost-Twente maakt veel los bij de inwoners. Tot 5 februari konden mensen een zienswijze indienen op het concept-windbeleid. Dit leverde ruim 209 reacties op.

Oldenzaal, Losser, Dinkelland en Tubbergen willen op termijn windturbines plaatsen. Dit is niet bepaald onomstreden; zo is er de actiegroep Behoud Twents Landschap die vreest voor een aantasting van het landschap én mogelijke overlast voor de omwonenden. De 209 zienswijzen zijn onevenredig verdeeld over de vier gemeenten. In Tubbergen kwamen de meeste zienswijzen binnen; 100 stuks. In Dinkelland werden 48 zienswijzen ingediend, in Losser 43 stuks en 18 in Oldenzaal.

Blij met reacties
Ursula Bekhuis, wethouder duurzaam in Tubbergen namens de vier gemeenten: “We zijn blij dat de inwoners van zich hebben laten horen. “Tot een jaar geleden kregen we windenergie in Noordoost Twente maar moeilijk op de maatschappelijke agenda. Waar we het ook ter sprake brachten, de reacties bleven afwachtend. Sinds het concept windbeleid er ligt, is dat voorbij. Inwoners zien nu dat het dichterbij komt en zijn ineens wakker geschud. Gelukkig maar, want windturbines is een onderwerp waar we echt met elkaar over in gesprek moeten.”

Inhoudelijke zorgen
Qua strekking wordt in de zienswijzen soms aandacht voor specifieke details gevraagd, maar de meeste zienswijzen zijn meer principieel van karakter. Ook lijken veel ingediende zienswijzen op elkaar. Dat geldt voor alle vier de gemeenten. In zijn algemeenheid wordt vooral bezwaar gemaakt tegen de voorgestelde keuzegebieden, het verkleinen van de grenzen van het Nationaal Landschap en de manier waarop draagvlakonderzoek gebeurt. Ook stellen indieners dat het beleid is gebaseerd op onvolledige of verouderde informatie. De zienswijzen laten zien waar inwoners vragen over hebben en waar de zorgen zitten, bijvoorbeeld over de afstand van windmolens naar bebouwing en laagfrequent geluid. Dat is voor de Noordoost Twentse gemeenten waardevolle informatie. De komende tijd gaan de gemeenten alle zienswijzen behandelen en samen beoordelen of het beleid daarop aangepast wordt.

Meer berichten