Ook dit jaar veel werk in planning voor Centrumplan Losser

Ook dit jaar veel werk in planning voor Centrumplan Losser

LOSSER - Het eerste deel van het Losserse Centrumplan werd eind vorige maand opgeleverd. Ook voor dit jaar staat veel werk in de planning om het centrum en omgeving levendig, vitaal en aantrekkelijker te maken. Zo gaat de schop in de grond voor herinrichting van een deel van de Bernard Leurinkstraat en in de omgeving van het Keizershofje. De gemeente wil verder visies ontwikkelen voor De Brink, de Aloysiuslocatie en het Martinusplein. Kortom, werk aan de winkel in 2021!

“Het eerste deel van het Centrumplan Losser is klaar. De Gronausestraat Noord, Langenkamp en Brinkstraat hebben een flinke metamorfose gehad. Nu gaan we met de rest van het centrum aan de slag. Net als bij het eerste deel van het Centrumplan gaan we ook bij dit deel de inwoners en ondernemers betrekken. De slogan van het Centrumplan is niet voor niets: Samen verbinden verbetert!” aldus wethouder Jaimi van Essen. Het Centrumplan Losser, wat officieel het Parapluplan centrum Losser wordt genoemd, is samen met inwoners en ondernemers opgesteld in 2015 tot en met 2017. Met als doel de aantrekkingskracht, identiteit en toekomstbestendigheid van het centrum van Losser te versterken. Onder het Centrumplan Losser vallen verschillende projecten.

Plannen voor 2021
Dit jaar gaan de werkzaamheden verder aan de noord- en zuidzijde van het centrum. Rond de Bernard Leurinkstraat wordt de verbinding van het centrum van Losser met het Dinkeldal verbeterd. Aan de zuidzijde van het centrum ligt het Keizershofje. Dit terrein wordt klaargemaakt voor het bouwen van woningen. Daarnaast krijgen de omliggende straten een nieuwe inrichting. Het gaat dan om een gedeelte van de Braakstraat, Kosterstraat, Kostersgaarden en Kloppenstraat. Voordat de schop in de grond gaat, moet er eerst een ontwerp en een plan gemaakt worden. Als er meer bekend is, worden omwonenden hierover geïnformeerd.

Visie voor andere plekken
Een ander onderdeel van het Centrumplan Losser is het ontwikkelen van een stedenbouwkundige visie voor de ontwikkellocaties De Brink, Aloysiuslocatie en Martinusplein. Een stedenbouwkundige visie geeft aan waar toekomstige ontwikkelingen en initiatieven in dat gebied aan moeten voldoen. Op basis van zo’n visie kunnen er plannen gemaakt worden. Ook wordt er aankomend jaar onderzoek gedaan naar een passende nieuwe functie voor de Aloysiuslocatie. Binnen het overkoepelende Centrumplan Losser vallen ook het Raadhuisplein, de Kerkstraat en Sint Maartenstraat. Over de verdere ontwikkeling van deze onderdelen is op dit moment nog geen informatie.

Samen optrekken
Het Centrumplan Losser is één van de grootste projecten ooit in het dorp. Een goede samenwerking tussen inwoners, ondernemers, gemeente, maar ook de Provincie Overijssel is hierbij van groot belang. Samen optrekken om het centrum compacter te maken en functies als wonen, klimaat en toekomstbestendigheid toe te voegen en te combineren.

Mooie resultaten
Monique van Haaf, gedeputeerde Provincie Overijssel, is eveneens enthousiast over de uitvoering en plannen: “Ondanks de coronacrisis zien we in Losser een enorme dynamiek ontstaan. De gemeente en ondernemers trekken gezamenlijk op en hebben vanuit een scherpe visie geïnvesteerd in het centrum. Daarbij heeft Losser ook nadrukkelijk gekeken waar leegstaande vierkante meters kunnen worden getransformeerd naar wonen en andere functies. De provincie heeft Losser bij die ontwikkeling naar een vitaal centrum een extra duwtje in de rug kunnen geven.”

Meer berichten