Samen goed voorbereid op hoog water
<p>Overstroming van de Dinkel in augustus 2010</p>

Overstroming van de Dinkel in augustus 2010

Samen goed voorbereid op hoog water

NOORDOOST-TWENTE/ VECHTDAL - Om voorbereid te zijn op toekomstige overstromingen van rivieren de Dinkel en de Vecht hebben de Duitse en Nederlandse waterschappen in de regio de afgelopen jaren samengewerkt om hun voorspellingsmodellen samen te voegen. Het resultaat is nu beschikbaar.

De rivieren Vecht en Dinkel stromen niet alleen door het uiterste westen van Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen; ze overschrijden ook de landsgrenzen. “Dat geldt ook als er hier een overstromingssituatie ontstaat. Het is daarom essentieel dat Duitse en Nederlandse waterautoriteiten en crisisteams gecoördineerd en gezamenlijk optreden”, benadrukt Dorothea Altenhofen van het Nedersaksische Staatsbureau voor Waterbeheer, Kustbescherming en Natuurbehoud (NLKWN). Een verdere stap in deze richting is nu gezet: het Nederlandse hoogwatervoorspellingsmodel FEWS Vecht is gekoppeld aan het Duitse PantaRhei. FEWS Vecht wordt gebruikt door het Nederlandse Waterschap Vechtstromen, PantaRhei door de Duitse collega’s van het NLWKN. Door ze te koppelen beschikken de autoriteiten over meer input om hun hoogwatervoorspellingen te modelleren. Pieter Filius van Waterschap Vechtstromen legt uit: “Simpel gezegd kunnen met deze programma’s voorspellingen op basis van de weersverwachting worden gedaan over hoeveel water er op welk moment in de rivieren wordt geïnjecteerd.” Er moet daarbij rekening worden gehouden met de aard van de rivier - zoals de loop, bebouwing en de hoeveelheid water die al aanwezig is. Met name de huidige waterstanden zijn belangrijk voor een zo nauwkeurig mogelijke voorspelling. Hiervoor zijn talrijke meetpunten nodig. Ook hier is veel gedaan op grensoverschrijdende basis: er is nu een gezamenlijk netwerk bestaande uit 30 meetpunten. Deze worden gedeeltelijk grensoverschrijdend gefinancierd.

Grote meerwaarde
De Duits-Nederlandse partners zien deze prestatie als een goed voorbeeld van de meerwaarde van de Europese samenwerking: overstromingsgolven kunnen nu nauwkeuriger worden voorspeld over de grenzen heen. De resultaten van de gezamenlijke werkzaamheden zijn onlangs gepresenteerd tijdens een digitale demonstratie. Ongeveer 40 experts uit Duitsland en Nederland namen deel. Tijdens de online discussie benadrukten de sprekers de toegevoegde waarde van grensoverschrijdend denken. Een ding is duidelijk: de internationale samenwerking is zeker nog niet klaar. De samenvoeging van de voorspellingsmodellen is gerealiseerd in het kader van het INTERREG-project LIVING-Vecht-Dinkel. Het doel van dit Duits-Nederlandse initiatief is om samen betere bescherming tegen overstromingen te realiseren. Toerisme langs de rivieren en de gedeelde identiteit binnen het stroomgebied van de Vecht en de Dinkel wordt dankzij het project ook ondersteund.

Meer berichten