Column: Verschil van dag en nacht
Foto: Shutterstock.com

Column: Verschil van dag en nacht

Vorige week was ik op corona afstand nog even in gesprek met de burgemeester van Oldenzaal. De Nachtburgemeester wel te verstaan. Zijn behoefte was, om samen even terug te blikken op de afgelopen twee jaar van zijn zittingsperiode. Het voorschotje wat hij nu wenste te nemen is dat hij nog twee jaar wil aanblijven. Nachtburgemeester zijn in een bijzondere periode brengt extra aandacht en voorzichtigheid met zich mee. 

Crisistijd, dat brengt ook bijzondere bevoegdheden met zich mee voor alle burgemeesters in den lande. Burgemeesters hoeven zich niet te vervelen, zeker niet in crisistijd. Het heeft nog nooit zo lang geduurd dat er sprake is van een zogenoemde GRIP4-situatie. De op één na hoogste crisissituatie die we kennen, waarbij de veiligheidsregio in hoge mate aan het roer staat. Dat zegt meteen wat van de burgemeester, die de baas gaat spelen onder leiding van de voorzitter van de Veiligheidsregio. In onze regio is dat Sander Schelberg. Proportioneel en transparant handelen is de opdracht; goed luisteren naar deskundigen, en de juiste maatregelen nemen. 

Wanneer doe je het als burgemeester in crisistijd goed? Goed in ieder geval vind ik het niet dat je expliciet aandacht schenkt aan carnaval in deze coronatijd. Als inwoner wil ik graag weten wat mijn rol kan en moet zijn in deze tijd. Op het moment dat de voorzitter van de Veiligheidsregio nog eens nadrukkelijk zijn zorg uitspreekt over wat ons mogelijk nog meer te wachten staat, gaat de Oldenzaalse burgemeester zich profileren in de rangorde van de Kadolstermennekes. Mogelijk om zich een plek te verschaffen, bij die mannen die vrouwen buitensluiten. Maar er is ook nog een morgen, de morgen waarin Oldenzaalse jongeren zouden kunnen denken, dat het allemaal nogal mee valt. Ik ervaar het als: laat de teugels maar vieren, vooral als je ziet wat zich op fabrieksterreinen en in de huis-cafés binnen onze gemeentegrenzen afspeelt. 

Ik heb mijn keuze gemaakt; ik verkies het beleid van de Nachtburgemeester die ook overdag aandacht schenkt aan mij en alle ouderen, de eenzamen, de dementerenden. Hij, die voedselbonnen blijft uitreiken en die de gedachten aan carnaval voorlopig even opzij heeft gezet. Deze crisis zal sporen nalaten, dat is zeker. Maar we blijven kopen bij onze lokale ondernemers, we zetten de tapkraan weer open als corona voorbij is. Hebben wij ze in beeld en weten we hun tijdig de helpende hand te reiken? Bijvoorbeeld daar waar geen helpende onderwijshand geboden kan worden. Dat gaat sporen nalaten bij jongeren, een leven lang. Maar Oldenzaal jong en oud blijf veerkracht tonen, ik ben trots op de vrijwilligers, hulpverlener, ondersteuners hier en in den lande. Stil staan bij 75 jaar Vrede en Vrijheid is zeker nu van uitbundig vieren gereduceerd naar stil en ingetogen overdenken. Maar samen ieder voor zich, houden aan de regels die ons zullen brengen naar het verlost worden van de vijand die nu corona heet.

Kaatjeknip
Reactie: knipkaatje@gmail.com

Meer berichten