Sneller signaleren van schulden voorkomt problemen

Sneller signaleren van schulden voorkomt problemen

LOSSER - Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten eerder mensen helpen die door schulden in de problemen dreigen te komen. Dat is mogelijk door een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Bepaalde bedrijven en instanties mogen sinds 1 januari 2021 gemeenten waarschuwen als zij constateren dat klanten hun rekeningen niet betalen. Het gaat hierbij om verhuurders van woningen, drinkwaterbedrijven, energieleveranciers en zorgverzekeraars. Ze hebben hiervoor niet eerst toestemming nodig van de klant. De bedrijven en instanties geven een signaal als hun eigen inspanningen de betalingsachterstanden niet kunnen oplossen. Dan gaat het om inspanningen zoals het aanbieden van een betalingsregeling en persoonlijk contact zoeken. Een gemeente is verplicht om na het ontvangen van een signaal van bijvoorbeeld een verhuurder de betreffende persoon met schuldproblemen uit te nodigen voor een gesprek. Iemand mag de aangeboden hulp van de gemeente overigens weigeren. Uiteraard hopen gemeenten dat mensen deze wel aan zullen nemen. Deze brede benadering is namelijk in veel gemeenten al een goed middel om escalatie van schulden te voorkomen. Vaak trekken mensen pas aan de bel wanneer het te laat is.

Hulp nodig?
U kunt zelf al veel doen als problemen zich beginnen op te stapelen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen om financieel niet van de regen in de drup te raken. Zorg allereerst voor overzicht: sorteer de betaalde en onbetaalde rekeningen. Maak onderscheid tussen vaste lasten en andere kosten. Bij één of twee onbetaalde rekeningen kunt u contact opnemen met de schuldeisers. Er zijn vaak regelingen te treffen. Vraag hulp als u moeite heeft met het ordenen van uw administratie. Inwoners van Losser kunnen onder meer terecht bij het Team Vroeg Eropaf; dit is gericht op preventieve schuldhulpverlening in samenwerking met Domijn, zorgverzekeraars, energiebedrijven en gemeente. Zij zijn bereikbaar via 06-390 80 812 of via vroegeropaf@losser.nl Daarnaast kunt u contact opnemen met het loket Werk Inkomen Jeugd en Zorg van de gemeente. Dagelijks bereikbaar van 09.30 tot 15.30 uur via 053-53 77 44 00 of via wijz@losser.nl Zij kunnen u dan helpen om uit deze situatie te komen.

Meer berichten